Havarijní pojištění domácnosti

Karta AXA ASSISTANCE PRO DOMÁCNOSTI

Karta AXA ASSISTANCE – základní program nabízí „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“, který obsahuje pojištění „Technické asistence“. Předmětem pojištění je poskytnutí pojistného plnění oprávněné osobě formou asistenčních služeb, případně formou úhrady prací provedených dodavatelem služeb.

Havarijní stavy

Hrazeny jsou pojistné události do výše 2 000 Kč v oblastech:

 • elektrikářské práce
 • instalatérské práce
 • sklenářské práce
 • plynařské práce
 • topenářské práce

příjezd technika na místo událost zdarma

Zablokování hlavních vchodových dveří

 • příjezd zámečníka na místo události zdarma
 • do 2 000 Kč jsou hrazeny zámečnické práce

Číslo pojištění na kartě AXA ASSISTANCE – základní program „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“ je číslo smlouvy u PP, a. s.

Používání karty AXA ASSISTANCE – základní program „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“.

Karta AXA ASSISTANCE je určena k identifikaci jejího oprávněného držitele u partnera pojištění AXA ASSISTANCE.

 • Karta je platná pouze s číslem pojištění = číslem smlouvy u Pražské plynárenské, a. s., jejího držitele.
 • Držitel karty je povinen neprodleně oznámit její ztrátu nebo odcizení Pražské plynárenské, a. s., která mu vystaví zdarma novou kartu, pokud splňuje podmínky pro její vydání.
 • Pokud zákazník vypoví smluvní vztah s Pražskou plynárenskou, a. s., nesmí být ode dne ukončení dodávky na odběr energií (plyn, elektřina) karta používána. Pojištění je ukončeno.
 • Pražská plynárenská, a. s., ručí za to, že s osobními údaji držitele karty je nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat.
 • V případě využití karty AXA ASSISTANCE – základní program „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“ je třeba postupovat dle pokynů na ní uvedených. 
 • Kontakt na Asistenční telefonní linku AXA ASSISTANCE +420 272 101 092 – 7 dní v týdnu.

ROZSAH SLUŽEB

Varianta Základ kryje následující pojistné události: 

 • technická havárie
 • zablokování dveří

pojištění „Technická asistence“ – předmětem tohoto pojištění je poskytnutí pojistného plnění oprávněné osobě formou asistenčních služeb, případně formou úhrady prací provedených dodavatelem služeb, v rozsahu a za podmínek stanovených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, a to v případě technické havárie a v případě zablokování dveří a zámků od pojištěné domácnosti.

technická havárie – nahodilá, nepředvídatelná porucha nikoli však porucha vzniklá bezprostředním zásahem oprávněné osoby nebo třetí osoby ani porucha mobilních technických zařízení, která jsou součástí vybavení pojištěné domácnosti nebo jsou v pojištěné domácnosti umístěna (jako je např. porucha pračky, myčky nádobí, přenosného topného tělesa, apod.)

zablokování dveří - situace, kdy uzavřené hlavní vchodové dveře pojištěné domácnosti není možno otevřít příslušným klíčem

Technická havárie – pojistné plnění

 • příjezd technické pohotovostní služby dodavatele služeb do místa pojištěné domácnosti
 • organizace práce vedoucí k odstranění příčiny technické havárie a k odstranění škod vzniklých v pojištěné domácnosti a úhrada nákladů na tyto práce až do příslušného limitu pojistného plnění uvedeného v tabulce

Zablokování domácích dveří – pojistné plnění

 • organizace a úhrada příjezdu dodavatele služeb – zámečníka do místa pojištěné domácnosti
 • organizace práce potřebné k otevření hlavních vchodových dveří od pojištěné domácnosti a k zajištění funkčnosti jejich odemykání a zamykání včetně případné výměny zámku a úhrada nákladů na tyto práce až do výše příslušného limitu pojistného plnění uvedeného v tabulce
Technická asistence
SlužbaLimit poj. plnění na událost
Havarijní stav
příjezd technika na místo událostiplně hrazen
elektrikářské práce2 000 Kč
instalatérské práce
sklenářské práce
plynařské práce
topenářské práce
Zablokování hlavních vchodových dveří
příjezd zámečníka na místo událostiplně hrazen
zámečnické práce2 000 Kč

Náklady na práci a materiál nad tento limit nejsou předmětem pojistného plnění a oprávněná osoba si je hradí sama z vlastních prostředků.

Horní hranice pojistného plnění je určena pro jednotlivé služby, za jednu pojistnou událost, limitem pojistného plnění – viz tabulka výše.

Postup při vzniku pojistné události

Vznik škodní události je oprávněná osoba povinna nahlásit bez zbytečného odkladu prostřednictvím telefonického střediska asistenční služby pojistitele, které je v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce.

V případě, že oprávněná osoba tuto svou povinnost nesplní, zaniká její právo na poskytnutí pojistného plnění. Pojistné podmínky zde

Číslo telefonického střediska asistenční služby pojistitele: +420 272 101 092

Při spojení s telefonickým střediskem asistenční služby pojistitele nebo při jakémkoliv jiném spojení je pojištěný nebo oprávněná osoba povinna sdělit pracovníkům asistenční služby pojistitele následující informace:

 • jméno a příjmení pojištěného/oprávněné osoby
 • číslo pojistky
 • adresu pojištěné domácnosti
 • kontaktní telefonní číslo pojištěného/oprávněné osoby
 • stručný popis škodné události nebo nastalého problému
 • další informace, o které pracovníci pojistitele požádají a které se škodnou událostí souvisejí

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.