Zpět
Péče a podpora

Úmrtí zákazníka

 

Vaše ztráta nás velice mrzí a jsme připraveni vám pomoci s přepisem nebo ukončením odběru energií.

V bytě stále někdo využívá plyn/elektřinu

  • Ukončete smlouvu původního zákazníka a uzavřete smlouvu pro toho, kdo stále na odběrném místě plyn/elektřinu využívá.
  • Vyplňte pečlivě formulář „Korespondenční převod“, který najdete na této stránce. Přiložte doklad o úmrtí původního zákazníka a vše nám zašlete e-mailem, poštou nebo přineste osobně na pobočku. My už vše vyřídíme.
  • K vyplněnému formuláři přiložte jako přílohu právní titul k užívání nemovitosti (např. nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí nebo čestné prohlášení vlastníka o právu nemovitost užívat).
  • U převodu elektřiny v distribuční zóně ČEZ je navíc vyžadována „Plná moc pro dodavatele“.
  • U převodu elektřiny v distribuční zóně PRE je navíc vyžadován formulář "Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN"

Byt zůstal prázdný

Požádejte o ukončení smlouvy s demontáží měřidla.

  • Vyplňte k tomu určený formulář, který najdete na této stránce. Přiložte doklad o úmrtí a pošlete nám jej e-mailem, poštou nebo přineste osobně na pobočku.
  • Ve formuláři nezapomeňte uvést svoje telefonní číslo, abychom mohli domluvit termín demontáže plynoměru/elektroměru.


Při žádosti o demontáž elektroměru v distribuční zóně ČEZ je potřeba doložit ještě „Plnou moc pro dodavatele“.

Jak vyzvednu přeplatek po zemřelém?

Zašlete nám „Výsledek dědického řízení“ (v případě více dědiců dále souhlas od všech zúčastněných)

  • e-mailem na callcentrum@ppas.cz,
  • poštou na adresu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4,
  • nebo ho přineste osobně na pobočku.

Pokud jste platili zálohy i po úmrtí původního zákazníka, pro snadnější vyplacení přiložte nebo vezměte s sebou i doklady o jejich úhradách (SIPO, výpis z bankovního účtu, poštovní poukázky).

Dokumenty

Korespondenční převod PLYN Korespondenční převod ELE Plná moc pro dodavatele ČEZ Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN Ukončení smlouvy s demontáží měřidla PLYN Ukončení smlouvy s demontáží měřidla ELE Žádost o vyplacení přeplatku - Elektřina

Odkazy, které se vám hodí

Objednání na přepážku

Zákaznický portál

Tipy pro vás

Jaký je rozdíl mezi zálohou a fakturou

Zálohy jsou částky, vypočtené jako předpokládaná výše platby za elektřinu/plyn, připadající na zvolenou část zúčtovací období (nejčastěji měsíční zálohy). Zálohy hradí zákazník průběžně  po celé zúčtovací období, tj. do obdržení faktury.


Faktura je zasílána zákazníkům s ročním odečtem elektřiny/plynu jednou ročně. Ve faktuře jsou zahrnuty všechny zálohy zaplacené během zúčtovacího období. 


Součástí faktury je předpis záloh na další zúčtovací období.

Něco vám chybělo?

Neuspokojila vás tato rada?
Přijďte za námi nebo nám zavolejte

Přijďte na pobočkuZajděte si na nejbližší pobočku a vyřešte vše, co potřebujete.

Naše pobočky

Zeptejte se násNa telefonu i e-mailu nás zastihnete ve všední dny od 8 do 18 hodin.

Infolinka:
267 175 333
©2002-2019 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu