Vyznejte se v nočním proudu. Jak se využívá nízký a vysoký tarif?

pojistkova skříň

Čím se liší vysoký a nízký tarif (denní a noční proud)? Jak využívat levnější elektřinu? Zjistěte, jak výrazně ušetřit.

Termín „noční proud“ je už zastaralý a nepřesný, proto se dnes již nepoužívá. Více než 10 let se proto setkáváme s následujícími pojmy: 

  • Vysoký tarif: je označení pro elektrickou energii či dodávky energie, za které spotřebitel platí vyšší cenu. U jednotarifních sazeb se setkáme jen s vysokým tarifem. 
  • Nízký tarif:  je označení pro sníženou cenovou sazbu za elektrickou energii či dodávky energie. 

Pro využití nízkého tarifu a levnější elektřiny potřebujete dvoutarifní sazbu. Tu získáte v případě, že elektřinu využíváte k vytápění, ohřevu vody nebo vlastníte elektromobil. Jednotlivým distribučním sazbám jsme se podrobněji věnovali v článku: Distribuční sazby: Jak se dělí?

Ceníky dodavatelů: Rozdíl mezi vysokým a nízkým tarifem

Jak se vyznat v cenících dodavatelů a na základě čeho je možné ušetřit?

Cena elektřiny se skládá ze dvou hlavních složek.

  • První složkou je neregulovaná složka, kam patří samotná komodita, tedy elektřina. V ceníku ji najdeme jako OBCHODNÍ CENA (CENA ZA DODÁVKU SILOVÉ ELEKTŘINY). 
  • Druhou složkou je regulovaná cena elektřiny.. V ceníku ji najdete označenou jako CENA ZA DISTRIBUOVANÉ MNOŽSTVÍ ELEKTŘINY. Patří sem poplatky za systémové služby, služby regulátora trhu, jako jsou: platba za jistič (fixní měsíční poplatek), cena za distribuci ve vysokém a nízkém tarifu, systémové služby, platba POZE (podle spotřeby v MWh), činnost OTE (fixní měsíční poplatek). Nejvýznamnější poplatek však představuje právě cena za distribuované množství elektřiny, na němž je možné v případě jiné distribuční sazby výrazně ušetřit.

Obchodní cena, tedy silová elektřina, tvoří přibližně 65-75 % celkové ceny elektřiny v závislosti na distribuční sazbě a spotřebě.

V ceníku vidíme jak cenu za elektřinu, tak i cenu za její distribuci, která je rozdělená podle distribučních sazeb.

Cena obchodní složky se liší jen málo, což také záleží na dodavateli, výrazně vyšší rozdíl panuje v případě samotné distribuce, kde jsou rozdíly mezi vysokým a nízkým tarifem znatelné. V případě ceny za distribuci jsou náklady určeny distribuční oblastí.

Zatímco u jednotarifní sazby D02d zaplatíme za dodávku každé 1 MWh energie 2049 Kč včetně DPH, v případě distribuční sazby D56d je to 153,37 Kč u vysokého tarifu a 128,36 Kč u nízkého. Úspora je tedy znatelná.

Ceny jsou stanoveny pro rok 2023 a mohou se v dalších letech lišit, je však zřejmé, že změna na jinou distribuční sazbu vám může výrazně ušetřit peníze. 

Spínání vysokého a nízkého tarifu

Pokud je elektřina využívána pro vytápění nebo ohřev vody, je možné, že na daném odběrném místě je nainstalován přijímač HDO (Hromadné dálkové ovládání). 
Tento přijímač umožňuje automatické přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem. Pro zjištění platnosti nízkého tarifu je nutné znát kód nebo povel HDO, který je na přijímači uveden. Přijímač HDO bývá typicky umístěn v elektroměrovém rozvaděči.

Spínací hodiny

V případě, že se nacházíte v oblasti, kde není pro správné fungování HDO signál, nebo bydlíte na hranicích distribučních oblastí (například E.GD a ČEZ), můžete mít nainstalované mechanické či digitální spínací hodiny.

Časy spínání vysokého a nízkého tarifu

Časy spínání se mohou lišit v závislosti na distributorovi, tedy na základě distribuční oblasti, v níž se nacházíte. Celková doba, po kterou vám poběží nízký tarif, je závislá na distribuční sazbě.

Odkazy na časy spínání podle distribučních oblastí: 

Co je to stykač?

Stykač je zařízení, které nejčastěji pomocí elektromagnetického pohonu spíná nebo rozepíná elektrické spojení. Zapnutí nízkého tarifu probíhá následovně: Impuls, který je poslán HDO, sepne stykač a ten může sepnout například elektrický obvod bojleru. V případě, že se nízký tarif nepoužívá, například má-li domácnost jen jednotarifní distribuční sazbu, pak stykač zapotřebí není.

Na obrázku vidíme stykač v rozvodné skříni, který je navázán na bojler.
Na obrázku vidíme stykač v rozvodné skříni, který je navázán na bojler. 

Budoucnost vysokého a nízkého tarifu 2024 a 2025

Na energetickém trhu dochází k prudkým změnám, které se projeví také na vysokém a nízkém tarifu.

Dříve byly rozdíly mezi vysokým a nízkým tarifem v ceně obchodní složky výrazné, nyní se však snižují. Důvodem je, že v letních měsících se dokonce setkáváme s tím, že je cena elektřiny mimo špičku dražší než během ní. Lze také očekávat, že s rostoucím počtem domácností přecházejících na vytápění formou tepelného čerpadla a s nárůstem počtu elektromobilů možná distribuční sazby projdou mírnou revizí. Vzhledem k růstu nákladů v celé ekonomice a vyšším nákladům na distribuci lze očekávat, že ceny výrazně porostou.

Kdy spíná noční proud?

Časy spínání vysokého a nízkého tarifu závisí na distributorovi. Ten je určen na základě distribuční oblasti, kde se nacházíte, a nelze si ho vybrat.

Kdy spíná HDO?

HDO je zkratka pro hromadné dálkové ovládání. Podobně jako v minulé otázce, časy spínání vysokého a nízkého tarifu závisí na distributorovi a doba, po kterou vám poběží nízký tarif, záleží na distribuční sazbě.

Co je noční proud a v čem se liší od vysokého a nízkého tarifu?

Noční proud je dnes známý jako nízký tarif. Vysoký tarif představuje označení pro elektrickou energii, za kterou spotřebitel platí vyšší cenu, zatímco nízký tarif označuje sníženou cenovou sazbu za elektrickou energii.

Jaké jsou výhody nízkého tarifu a jak ho mohu využívat?

Abyste mohli využívat výhody nízkého tarifu, je nutné mít dvoutarifní sazbu. To znamená využívat elektřinu například k vytápění, akumulačnímu ohřevu vody nebo vlastnit elektromobil.

Co znamená vysoký tarif a kdy se používá?

Vysoký tarif je označení pro elektrickou energii či dodávky energie, za které spotřebitel platí vyšší cenu. U jednotarifních sazeb se setkáváme jen s vysokým tarifem.
Nízký tarif je označení pro sníženou cenovou sazbu za elektrickou energii či dodávky energie. Jeho výhody spočívají většinou v nižší ceně elektřiny a její levnější distribuci. Pro jeho využití je nutné mít dvoutarifní sazbu.
 

Jak využívat levnější elektřinu pomocí nízkého tarifu?

Nízký tarif je označení pro sníženou cenovou sazbu za elektrickou energii či dodávky energie. Jeho výhody spočívají většinou v nižší ceně elektřiny a její levnější distribuci. Pro jeho využití je nutné mít dvoutarifní sazbu.

Co je dvoutarifní sazba a proč je důležitá?

Dvoutarifní sazba umožňuje spotřebitelům využívat výhody nízkého tarifu. Je to sazba, která rozlišuje mezi vysokým a nízkým tarifem, což může vést k úsporám, pokud spotřebitel využívá elektřinu v časech, kdy je nízký tarif aktivní.

Co je přijímač HDO a jak funguje?

Přijímač HDO (Hromadné dálkové ovládání) je zařízení umožňující automatické přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem. Pro zjištění platnosti nízkého tarifu je nutné znát kód nebo povel HDO, který je na přijímači uveden.

Jaké jsou časy spínání vysokého a nízkého tarifu podle distribučních oblastí?

Časy spínání se mohou lišit v závislosti na distributorovi a distribuční oblasti. Například distribuční území E.GD se týká především jihu Čech, distribuční území PRE především Prahy a distribuční území ČEZ pokrývá zbytek Čech.

Co jsou spínací hodiny a k čemu slouží?

Spínací hodiny jsou zařízení umožňující automatické přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem v oblastech, kde není signál pro správné fungování HDO, nebo na hranicích distribučních oblastí. Mohou být mechanické, nebo digitální.

 

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.