Vyznejte se v nočním proudu. Jak se využívá nízký a vysoký tarif?

pojistkova skříň

Čím se liší vysoký a nízký tarif (denní a noční proud)? Jak využívat levnější elektřinu? Zjistěte, jak výrazně ušetřit.

Termín „noční proud“ je už zastaralý a nepřesný, proto se dnes již nepoužívá. Více než 10 let se proto setkáváme s následujícími pojmy: 

  • Vysoký tarif: je označení pro elektrickou energii či dodávky energie, za které spotřebitel platí vyšší cenu. U jednotarifních sazeb se setkáme jen s vysokým tarifem. 
  • Nízký tarif:  je označení pro sníženou cenovou sazbu za elektrickou energii či dodávky energie. 

Pro využití nízkého tarifu a levnější elektřiny potřebujete dvoutarifní sazbu. Tu získáte v případě, že elektřinu využíváte k vytápění, ohřevu vody nebo vlastníte elektromobil. Jednotlivým distribučním sazbám jsme se podrobněji věnovali v článku: Distribuční sazby: Jak se dělí?

Ceníky dodavatelů: Rozdíl mezi vysokým a nízkým tarifem

Jak se vyznat v cenících dodavatelů a na základě čeho je možné ušetřit?

Cena elektřiny se skládá ze dvou hlavních složek.

  • První složkou je neregulovaná složka, kam patří samotná komodita, tedy elektřina. V ceníku ji najdeme jako OBCHODNÍ CENA (CENA ZA DODÁVKU SILOVÉ ELEKTŘINY). 
  • Druhou složkou je regulovaná cena elektřiny.. V ceníku ji najdete označenou jako CENA ZA DISTRIBUOVANÉ MNOŽSTVÍ ELEKTŘINY. Patří sem poplatky za systémové služby, služby regulátora trhu, jako jsou: platba za jistič (fixní měsíční poplatek), cena za distribuci ve vysokém a nízkém tarifu, systémové služby, platba POZE (podle spotřeby v MWh), činnost OTE (fixní měsíční poplatek). Nejvýznamnější poplatek však představuje právě cena za distribuované množství elektřiny, na němž je možné v případě jiné distribuční sazby výrazně ušetřit.

Obchodní cena, tedy silová elektřina, tvoří přibližně 65-75 % celkové ceny elektřiny v závislosti na distribuční sazbě a spotřebě.

V ceníku vidíme jak cenu za elektřinu, tak i cenu za její distribuci, která je rozdělená podle distribučních sazeb.

Cena obchodní složky se liší jen málo, což také záleží na dodavateli, výrazně vyšší rozdíl panuje v případě samotné distribuce, kde jsou rozdíly mezi vysokým a nízkým tarifem znatelné. V případě ceny za distribuci jsou náklady určeny distribuční oblastí.

Zatímco u jednotarifní sazby D02d zaplatíme za dodávku každé 1 MWh energie 2049 Kč včetně DPH, v případě distribuční sazby D56d je to 153,37 Kč u vysokého tarifu a 128,36 Kč u nízkého. Úspora je tedy znatelná.

Ceny jsou stanoveny pro rok 2023 a mohou se v dalších letech lišit, je však zřejmé, že změna na jinou distribuční sazbu vám může výrazně ušetřit peníze. 

Spínání vysokého a nízkého tarifu

Pokud je elektřina využívána pro vytápění nebo ohřev vody, je možné, že na daném odběrném místě je nainstalován přijímač HDO (Hromadné dálkové ovládání). 
Tento přijímač umožňuje automatické přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem. Pro zjištění platnosti nízkého tarifu je nutné znát kód nebo povel HDO, který je na přijímači uveden. Přijímač HDO bývá typicky umístěn v elektroměrovém rozvaděči.

Spínací hodiny

V případě, že se nacházíte v oblasti, kde není pro správné fungování HDO signál, nebo bydlíte na hranicích distribučních oblastí (například E.GD a ČEZ), můžete mít nainstalované mechanické či digitální spínací hodiny.

Časy spínání vysokého a nízkého tarifu

Časy spínání se mohou lišit v závislosti na distributorovi, tedy na základě distribuční oblasti, v níž se nacházíte. Celková doba, po kterou vám poběží nízký tarif, je závislá na distribuční sazbě.

Odkazy na časy spínání podle distribučních oblastí: 

Co je to stykač?

Stykač je zařízení, které nejčastěji pomocí elektromagnetického pohonu spíná nebo rozepíná elektrické spojení. Zapnutí nízkého tarifu probíhá následovně: Impuls, který je poslán HDO, sepne stykač a ten může sepnout například elektrický obvod bojleru. V případě, že se nízký tarif nepoužívá, například má-li domácnost jen jednotarifní distribuční sazbu, pak stykač zapotřebí není.

Na obrázku vidíme stykač v rozvodné skříni, který je navázán na bojler.
Na obrázku vidíme stykač v rozvodné skříni, který je navázán na bojler. 

Budoucnost vysokého a nízkého tarifu 2024 a 2025

Na energetickém trhu dochází k prudkým změnám, které se projeví také na vysokém a nízkém tarifu.

Dříve byly rozdíly mezi vysokým a nízkým tarifem v ceně obchodní složky výrazné, nyní se však snižují. Důvodem je, že v letních měsících se dokonce setkáváme s tím, že je cena elektřiny mimo špičku dražší než během ní. Lze také očekávat, že s rostoucím počtem domácností přecházejících na vytápění formou tepelného čerpadla a s nárůstem počtu elektromobilů možná distribuční sazby projdou mírnou revizí. Vzhledem k růstu nákladů v celé ekonomice a vyšším nákladům na distribuci lze očekávat, že ceny výrazně porostou.

Kdy spíná noční proud?

Časy spínání vysokého a nízkého tarifu závisí na distributorovi. Ten je určen na základě distribuční oblasti, kde se nacházíte, a nelze si ho vybrat.

Kdy spíná HDO?

HDO je zkratka pro hromadné dálkové ovládání. Podobně jako v minulé otázce, časy spínání vysokého a nízkého tarifu závisí na distributorovi a doba, po kterou vám poběží nízký tarif, záleží na distribuční sazbě.

Co je noční proud a v čem se liší od vysokého a nízkého tarifu?

Noční proud je dnes známý jako nízký tarif. Vysoký tarif představuje označení pro elektrickou energii, za kterou spotřebitel platí vyšší cenu, zatímco nízký tarif označuje sníženou cenovou sazbu za elektrickou energii.

Jaké jsou výhody nízkého tarifu a jak ho mohu využívat?

Abyste mohli využívat výhody nízkého tarifu, je nutné mít dvoutarifní sazbu. To znamená využívat elektřinu například k vytápění, akumulačnímu ohřevu vody nebo vlastnit elektromobil.

Co znamená vysoký tarif a kdy se používá?

Vysoký tarif je označení pro elektrickou energii či dodávky energie, za které spotřebitel platí vyšší cenu. U jednotarifních sazeb se setkáváme jen s vysokým tarifem.
Nízký tarif je označení pro sníženou cenovou sazbu za elektrickou energii či dodávky energie. Jeho výhody spočívají většinou v nižší ceně elektřiny a její levnější distribuci. Pro jeho využití je nutné mít dvoutarifní sazbu.
 

Jak využívat levnější elektřinu pomocí nízkého tarifu?

Nízký tarif je označení pro sníženou cenovou sazbu za elektrickou energii či dodávky energie. Jeho výhody spočívají většinou v nižší ceně elektřiny a její levnější distribuci. Pro jeho využití je nutné mít dvoutarifní sazbu.

Co je dvoutarifní sazba a proč je důležitá?

Dvoutarifní sazba umožňuje spotřebitelům využívat výhody nízkého tarifu. Je to sazba, která rozlišuje mezi vysokým a nízkým tarifem, což může vést k úsporám, pokud spotřebitel využívá elektřinu v časech, kdy je nízký tarif aktivní.

Co je přijímač HDO a jak funguje?

Přijímač HDO (Hromadné dálkové ovládání) je zařízení umožňující automatické přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem. Pro zjištění platnosti nízkého tarifu je nutné znát kód nebo povel HDO, který je na přijímači uveden.

Jaké jsou časy spínání vysokého a nízkého tarifu podle distribučních oblastí?

Časy spínání se mohou lišit v závislosti na distributorovi a distribuční oblasti. Například distribuční území E.GD se týká především jihu Čech, distribuční území PRE především Prahy a distribuční území ČEZ pokrývá zbytek Čech.

Co jsou spínací hodiny a k čemu slouží?

Spínací hodiny jsou zařízení umožňující automatické přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem v oblastech, kde není signál pro správné fungování HDO, nebo na hranicích distribučních oblastí. Mohou být mechanické, nebo digitální.

 

Pražská plynárenská a.s. Jsme tu pro vás

Patříme k předním dodavatelům energií v ČR, a proto nás zajímají vaše přání, potřeby, dotazy   
i podněty. Vyberte si, jak a kde s námi chcete komunikovat, a vše spolu snadno vyřešíme.

 

Online

Snadný přehled o vašich platbách, tarifech atd. a možnost vše vyřešit „na pár kliknutí“…

 

Zákaznické portály

Snadný přehled o vašich platbách, tarifech atd. a možnost vše vyřešit „na pár kliknutí“…

 

Sjednání smlouvy online

Spočítejte si, jaké s našimi produkty budete platit zálohy a rovnou si sjednejte smlouvu online.

Osobní kontakt

Podle našich zkušeností je mnohdy nejlepší spolu prostě mluvit nebo si napsat.  

 

Zákaznická centra

Zvolte nejbližší pobočku a domluvte si schůzku předem. Vše pak poběží hladce.

 

Kontakt

Neradi řešíte vše online a nehodí se vám jít do zákaznického centra? Nevadí, zkrátka nám zavolejte nebo napište…

Pražská plynárenská a.s. Našich klientů si vážíme

Snažíme se vám co nejvíce usnadnit a zpříjemnit život, abyste měli v oblasti energií vše vyřešené a funkční a mohli jste se věnovat všemu, na čem vám záleží.

Poradíme, vysvětlíme, pomůžeme

Potřebujete se zorientovat v nabídce energetických produktů a služeb, zvolit nejvýhodnější tarif, rozhodnout se o energetickém řešení pro váš dům nebo byt? Rádi vám poradíme a případně navrhneme konkrétní řešení pro vaši situaci.

Jsme dobrý soused

Je na nás spoleh a dodávky energií od nás plynou bez problémů. Jsme také stabilním partnerem řady kulturních a sportovních akcí, charitativních aktivit a institucí, a tak přispíváme k hezkému životu lidí ve městě a jeho okolí. Od velkých jako Metronome Prague nebo Signal Festival, až po ty nejmenší.

Jsme hospodární

Bez patosu a zodpovědně se staráme o to, abychom zachovali naše životní prostředí i pro příští generace. „Zelenější“ plyn, fotovoltaika, tepelná čerpadla, cirkulární energetická řešení pro městské části atd., ale i jednoduché změny jako zasílání elektronických faktur na e-mail místo papírových, to vše neodmyslitelně patří k životu Pražské plynárenské.