Dotace na fotovoltaiku: Kolik můžu získat?

zapadající slunce nad fotovoltaickou elektrárnou

Program Nová zelená úsporám se upravil. Fotovoltaika je nyní ještě dostupnější. Zjistěte, jaké dotace můžete nově získat. 

Fotovoltaika má několik výhod. Lidé nejen řeší úspory na elektrické energii, ale také nezávislost na svém distributorovi energie. Není tak divu, že se nejen v České republice, ale i celé Evropě ve velkém rozmáhají domácí fotovoltaické systémy. Investice do fotovoltaiky ovšem není levná záležitost a mnoho majitelů domů a bytů by si ji nemohlo jen tak dovolit. Za tímto účelem vznikly dotační programy, které značnou část financování pokryjí.

Vlastníci nemovitostí mohou využít dotační program Nová zelená úsporám, v případě podnikatelů jsou to naopak dotace z fondů Evropské unie. Pro běžné občany je určena Nová zelená úsporám Standard. Pro nízkopříjmové domácnosti je to pak verze s názvem Light. Další novinkou je dotační program Oprav dům po babičce, který cílí na starší domy, nebo novostavby na místě původního starého domu.

 

TIP: U Pražské plynárenské můžete získat konzultaci zdarma. Zkušení odborníci vám poradí s výběrem té nejlepší solární elektrárny.

 

Nová zelená úsporám: Dotace na fotovoltaiku pro rodinné domy

Jaké dotace lze získat? Obecně platí, že čím výkonnější je fotovoltaická elektrárna, tím lze získat vyšší dotace. Minimální podporovaná instalace je systém o výkonu 2 kWp, nejvyšší a zároveň maximální dotaci je poté možné získat u systému s 10 kWp. Minimální podporovaná kapacita baterie by měla být ve výši jednonásobku instalovaného výkonu fotovoltaiky, maximálně však dvojnásobku. Podporovány jsou pouze lithiové akumulátory. 

Celková maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD a zároveň maximálně 50 %z uznatelných nákladů. Přehled výše dotací je následující: 

VýkonVýše dotace
Minimální instalace 2 kWp60 000 Kč
Minimální instalace 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla100 000 Kč
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu10 000 Kč
1 kWh elektrického akumulačního systému10 000 Kč

Zdroj: Nová zelená úsporám

Změny v Nové zelené úsporám

Nová zelená úsporám pro rok 2023 doznala několik změn. Výzva pro vlastníky rodinných domů je vypsána od 26. září, majitelé bytových domů mohli začít žádat už před tímto termínem. 

Dle Ministerstva životního prostředí výzva obsahuje následující novinky:

 • Zjednodušená administrace. Již není třeba předkládat účetní doklady, stačí je mít připraveny pro případnou kontrolu.
 • Dotace na výměnu zastaralého plynového topení za moderní tepelné čerpadlo byly spuštěny. Pokud plánujete výměnu elektrokotle, nyní je dotován pouze přechod na tepelné čerpadlo. Při volbě tepelného čerpadla země-voda s plošným kolektorem můžete získat až 140 000 Kč. 
 • Dotace na nabíjecí stanice byly sníženy z původních 30 000 Kč na 15 000 Kč. 
 • Vznik nového dotačního programu „Oprav dům po babičce“, z něhož můžete získat až 1 milion Kč na rekonstrukci staršího domu. 
 • Lepší zacílení podle typu vlastníka a finance na komplexní renovace předem. 
 • Výměna starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo. Elektrokotel můžete změnit jen za tepelné čerpadlo. 
 • Možnost získání výhodných úvěrů od stavebních spořitelen. 

V případě administrace je také výhodou možnost veškerého vyřízení dotace online, ovšem s podmínkou dodání projektu na renovaci.

Velká změna nastává u bytových domů, kde je výzva rozdělena na 3 kategorie podle vlastníků nemovitosti: obecná kategorie jakýchkoliv vlastníků bytových domů (dotace vyplácena zpětně), společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva (zohlednění nízkopříjmových domácností, kdy je dotace vyplacena předem po schválení projektu), bytové domy veřejného sektoru (obce, kraje). Ve všech kategoriích se dotace navíc zvedá tak, aby měly budovy komplexnější renovaci.

Jak ovlivňují dotace na fotovoltaiku cenu?

Od poloviny roku 2023 došlo k výraznému zlevnění solárních elektráren na střechu rodinných domů, což výrazně zlepšilo také návratnost. Zatímco dříve cena fotovoltaiky dosahovala při systému 10 kWp a střídači kolem 550 000 Kč – 600 000 Kč, v současnosti je možné obdobnou fotovoltaiku získat za 450 000 Kč – 500 000 Kč. Hlavním důvodem je významné zlevnění solárních panelů kvůli rostoucí konkurenci z Číny, ale také zlevnění samotných střídačů. 

V současnosti se tak návratnost fotovoltaiky dostává k 6 letům a jedná se o investici, která domácnosti z velké části zajistí energetickou nezávislost. 

Typ zařízeníPrůměrná cenaCelkový instalovaný výkonVýše dotaceMožná úspora díky dotaci
FV elektrárna500 000 Kč10 kWp200 000 Kč40 %

Zdroj: Nová zelená úsporám
 

reklamní banner pražská plynárenská

Dotace na elektromobilitu: Snížení dotace na Wallboxy

Státní program Nová zelená úsporám již několik let podporuje také elektromobilitu, a to například příspěvkem na pořízení dobíjecí stanice. Dotace činila 30 000 Kč, nebo 60 000 Kč na dva dobíjecí body pro jeden rodinný dům. Od 1. 9. 2023 ovšem dochází ke snížení dotace na jednu stanici (AC externí nabíjecí stanice Wallbox) na 15 000 Kč na jeden rodinný dům bez rozlišení počtu nabíjecích bodů.

Důvodem je aktualizace dotace dle ceny dobíjecích stanic na trhu. Tam totiž dochází ke zlevnění wallboxů, takže se reálné náklady pro domácnosti ve své podstatě vůbec nemění a dosahují stále 50 %  investice. 

Dotace na výměnu kotle

Pokud se chystáte vyměnit plynový kotel, můžete získat dotaci jen při výměně za tepelné čerpadlo, a to navíc u kotle, který je starší 20 let. Jde sice o kvitovanou novinku, ale zdaleka se netýká všech starých kotlů a omezení dotace také spočívá v malém výběru náhradních zdrojů. To může být nevýhodné pro domácnosti, které s ohledem na charakter nemovitosti nemohou instalovat tepelné čerpadlo. Pro schválení dotace je totiž nutné prokázat, že dům splňuje energetickou třídu D, a tak je často potřeba ještě zateplení nemovitosti. Dalším omezením je neposkytnutí podpory pro tepelná čerpadla, která využívají k získávání energie podzemní vrty.

Nová zelená úsporám Light

Tento dotační program byl poprvé představen v roce 2022 a podávání žádostí bylo možné od ledna 2023. Dotační podpora je určena nízkorozpočtovým domácnostem a jednotlivcům. Pokud takový žadatel potřebuje nutně zlepšit energetickou náročnost své nemovitosti, nemá obvykle k dispozici dostatek finančních prostředků pro počáteční investici a nemůže následně vyčkávat na zpětné proplacení státního příspěvku. Z toho důvodu se dotační program zaměřuje na proplácení předem. Finance jsou propláceny před začátkem prací (ty je možné zrealizovat firmou, ale i svépomocí) zálohově.

Komu je program Nová zelená úsporám Light určen:

 • vlastníkům a spoluvlastníkům rodinného domu a trvale obývané rekreační stavby se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně
 • rodinám, které od 12. 9. 2022 pobíraly příspěvek na bydlení.

Prostřednictvím dotačního programu je možné získat 90 000 na vybudování fotovoltaického nebo termického systému na ohřev vody a 150 000 na zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i na výměnu oken či vchodových dveří. Zájemci mohou získat celkově až 240 000 Kč předem a nemusí tak investice realizovat ze svého. 

Oprav dům po babičce

Jde o jakýsi podprogram k Nové zelené úsporám. Oprav dům po babičce obsahuje celkem 40 miliard pro majitele starších nemovitostí, nebo nových nemovitostí na místě starých. Program má jedno zásadní kritérium – žadatel musí být vlastníkem pouze jedné obyvatelné nemovitosti.

Velkou výhodou je získání příspěvku od státu před začátkem prací, takže je tento program ideální i pro nízkopříjmové rodiny, které například zdědily starý dům, ale nemají dostatek finančních prostředků na jeho základní renovaci. U zateplení domu lze dosáhnout na 50 % celkové částky na renovaci. To ale není jediná dotace, kterou program umožňuje. Většina dalších je v podstatě totožná jako u standardní Nové zelené úsporám.

Co program Oprav dům po babičce podporuje:

 • Optimální zateplení
 • Fotovoltaické systémy
 • Řízené větrání s rekuperací
 • Zelená střecha
 • Ekomobilita
 • Kotle, kamna a tepelná čerpadla
 • Příprava teplé vody, solární ohřev
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Dešťovka – dešťová a odpadní voda
 • Dotační bonusy pro rodinu s dětmi 
   
reklamní banner Pražská plynárenská
Jaké programy nabízejí dotace na fotovoltaiku v České republice?

V České republice existuje několik dotačních programů, které podporují instalaci fotovoltaických systémů:

 • Nová zelená úsporám Standard Tento program je určen pro běžné občany a nabízí dotace na instalaci fotovoltaických systémů na střechy rodinných domů.
 • Nová zelená úsporám Light Tento dotační program je určen pro nízkopříjmové domácnosti a nabízí financování předem.
 • Oprav dům po babičce Toto je podprogram k Nové zelené úsporám, který je určen pro majitele starších nemovitostí, nebo nových nemovitostí na místě starých.
 • Dotace z fondů Evropské unie Tyto dotace jsou určeny pro podnikatele a mohou pokrývat část nákladů na instalaci 
Jaký je maximální výkon fotovoltaické elektrárny, na který mohu získat dotaci?

Nejvyšší dotace je možné získat u systému s výkonem 10 kWp.

Pro koho je dotační program Oprav dům po babičce určen?

Program Oprav dům po babičce je určen pro majitele starších nemovitostí, nebo nových nemovitostí na místě starých. Program má jedno zásadní kritérium – žadatel musí být vlastníkem pouze jedné obyvatelné nemovitosti. Velkou výhodou je získání příspěvku od státu před začátkem prací.

Jaké změny nastaly v dotacích na elektromobilitu v roce 2023?

Od 1. 9. 2023 došlo ke snížení dotace na jednu dobíjecí stanici (AC externí nabíjecí stanice Wallbox) na 15 000 Kč na jeden rodinný dům bez rozlišení počtu nabíjecích bodů. Důvodem je aktualizace dotace dle ceny dobíjecích stanic na trhu.

Jaká je aktuální návratnost investice do fotovoltaiky?

V současnosti se návratnost fotovoltaiky dostává k 6 letům a jedná se o investici, která z velké části zajistí domácnosti energetickou nezávislost.

Pražská plynárenská a.s. Jsme tu pro vás

Patříme k předním dodavatelům energií v ČR, a proto nás zajímají vaše přání, potřeby, dotazy   
i podněty. Vyberte si, jak a kde s námi chcete komunikovat, a vše spolu snadno vyřešíme.

 

Online

Snadný přehled o vašich platbách, tarifech atd. a možnost vše vyřešit „na pár kliknutí“…

 

Zákaznické portály

Snadný přehled o vašich platbách, tarifech atd. a možnost vše vyřešit „na pár kliknutí“…

 

Sjednání smlouvy online

Spočítejte si, jaké s našimi produkty budete platit zálohy a rovnou si sjednejte smlouvu online.

Osobní kontakt

Podle našich zkušeností je mnohdy nejlepší spolu prostě mluvit nebo si napsat.  

 

Zákaznická centra

Zvolte nejbližší pobočku a domluvte si schůzku předem. Vše pak poběží hladce.

 

Kontakt

Neradi řešíte vše online a nehodí se vám jít do zákaznického centra? Nevadí, zkrátka nám zavolejte nebo napište…

Pražská plynárenská a.s. Našich klientů si vážíme

Snažíme se vám co nejvíce usnadnit a zpříjemnit život, abyste měli v oblasti energií vše vyřešené a funkční a mohli jste se věnovat všemu, na čem vám záleží.

Poradíme, vysvětlíme, pomůžeme

Potřebujete se zorientovat v nabídce energetických produktů a služeb, zvolit nejvýhodnější tarif, rozhodnout se o energetickém řešení pro váš dům nebo byt? Rádi vám poradíme a případně navrhneme konkrétní řešení pro vaši situaci.

Jsme dobrý soused

Je na nás spoleh a dodávky energií od nás plynou bez problémů. Jsme také stabilním partnerem řady kulturních a sportovních akcí, charitativních aktivit a institucí, a tak přispíváme k hezkému životu lidí ve městě a jeho okolí. Od velkých jako Metronome Prague nebo Signal Festival, až po ty nejmenší.

Jsme hospodární

Bez patosu a zodpovědně se staráme o to, abychom zachovali naše životní prostředí i pro příští generace. „Zelenější“ plyn, fotovoltaika, tepelná čerpadla, cirkulární energetická řešení pro městské části atd., ale i jednoduché změny jako zasílání elektronických faktur na e-mail místo papírových, to vše neodmyslitelně patří k životu Pražské plynárenské.