Rozdíl mezi distributorem a dodavatelem energií

Nejen laici, ale i někteří odborníci mají problém rozlišit distributory a dodavatele na energetickém trhu. Rozdíl je přitom zásadní a tyto informace vám umožní lépe se orientovat na energetickém trhu a výrazně ušetřit, například změnou dodavatele energií.

Kdo je distributor a kdo dodavatel?

Distributor energií je společnost, která vlastní a provozuje infrastrukturu nezbytnou pro dodávky elektřiny nebo plynu. Fakticky se distributoři starají o to, aby k vám energie dorazily v požadované kvalitě. 
Dodavatel energií je pak společnost, která nakupuje elektrickou energii nebo plyn s cílem ji následně prodat, a to především koncovým zákazníkům, případně velkoodběratelům. V roce 2002 a 2005 došlo v České republice k liberalizaci trhu s energiemi, což umožnilo soutěž mezi dodavateli energií. Každý spotřebitel si tak může zvolit svého dodavatele. 

Kdo platí distributory a dodavatele elektřiny?

Domácnosti platí za distribuci elektřiny nebo plynu poplatek za využití sítí (či plynovodů). Tyto platby jsou regulované a týkají se každého spotřebitele, který tyto energie využívá, a závisí na distribuční oblasti, v níž se spotřebitel nachází. 
Výši regulovaných plateb určuje Energetický regulační úřad (ERÚ) na každoroční bázi. Zároveň prostřednictvím modelových příkladů ukazuje, kolik si domácnost při určitém odběru připlatí, nebo kolik může ušetřit.
Jak již bylo zmíněno, distribuční společnost elektřiny je přidělena na základě distribuční oblasti a nelze si zvolit jinou. Avšak dodavatele energií si může spotřebitel vybrat sám. Dodavatelé elektřiny si tedy platí zákazník na základě uzavřené smlouvy, prostřednictvím které od nich odebírá elektřinu nebo plyn. Cenu tak spotřebitel může ovlivnit na základě svého výběru nejen dodavatele, ale i produktové řady.

Distributoři elektřiny

Na českém trhu působí tři hlavní distributoři, kteří mají Českou republiku rozdělenou podle regionů následovně:

  • ČEZ (většina republiky s výjimkou jihu země a Prahy) 
  • E.GD (jižní Čechy a jižní Morava) 
  • PRE (Praha a Roztoky)
Mapa distribuční oblasti elektřiny
Distribuční oblasti elektřiny.


Od 1. ledna 2021 se E.ON Distribuce přejmenovala na E.GD (Electricity and Gas Distribution). Tento krok byl jedním ze série opatření, aby došlo k naplnění české a evropské legislativy.  

Distributoři plynu

V Česku působí tři hlavní distributoři plynu, kteří mají opět ČR rozdělenou podle jednotlivých oblastí, a to následovně: 

GasNet je hlavním distributorem, který zajišťuje obsluhu zhruba 81 % odběrných bodů, což představuje 78 % konečné spotřeby. Menšinové distribuční sítě provozují společnosti Pražská plynárenská a E.ON. Mezi další distributory, které lze řadit do skupiny “ostatní”, patří distributoři připojení k páteřní přepravní soustavě stejně jako k lokálním distribučním sítím, jedná se o společnosti Energie CZ s.r.o., PQS energo s.r.o., Quantum a.s. a VLČEK Josef – elektro s.r.o. 

Distribučních oblasti plynu.

 

Dodavatelé elektřiny 

V roce 2002 došlo k liberalizaci trhu s elektřinou pro domácnosti. Ty si nově mohly zvolit svého dodavatele elektřiny, pročež na trhu vzniklo konkurenční prostředí. Na změnu si Češi zvykali postupně. Zatímco v roce 2006 změnilo svého dodavatele energie méně než 5000 odběrných míst, v roce 2011 už jich bylo více než 370 000.

V roce 2023 na českém trhu působí přes 100 dodavatelů elektřiny. Mezi největší patří ČEZ, E.ON, PRE Centropol nebo Innogy. 

RokPočet změn dodavatele u elektřinyPočet změn u dodavatele plynu
2020446 081201 325
20211 009 477488 933
2022519 298243 623

Dodavatelé plynu

K liberalizaci trhu s plynem pro spotřebitele došlo o něco později a to k 1. lednu 2005. Podobně jako u elektřiny si spotřebitel může zvolit svého dodavatele plynu.

Dodavatelů plynu na českém trhu působí výrazně méně a podle statistik OTE jich je kolem 60. Mezi největší patří ČEZ, E.ON, Innogy nebo Pražská plynárenská. Důležitou motivací pro změnu dodavatele plynu je nejen stabilita samotného dodavatele, ale i samotná úspora.

V současné době, kdy se ceny plynu dostaly pod vládní strop, může domácnost, která plynem vytápí, ušetřit i více jak 10 000 Kč ročně. 

Otřesy na energetickém trhu v roce 2021

V roce 2021 ukončila činnost Bohemia Energy, tehdy třetí největší dodavatel elektřiny a plynu. Přibližně 620 000 zákazníků společnost přestala od 14. 10. dodávat elektřinu a poté dalším přibližně 300 000 i plyn. Ti následně přešli, na základě své distribuční oblasti, pod dodavatele poslední instance (DPI). Pro tyto zákazníky bylo nutné nakoupit elektřinu na trhu, proto dodavatelé začali prudce zdražovat a cena silové elektřiny vystoupala z úrovně kolem 1500 Kč za MWh ke 3500 Kč za MWh.
V roce 2022 docházelo k prudkému zdražování energie. Nejvíce na to doplatili lidé, kteří měli ceníky elektřiny navázané na SPOTové, tedy denní burzovní ceny. Tam se cena elektřiny mohla v některé dny vyšplhat i na úrovně kolem 20 000 Kč za MWh. Některým domácnostem mohly celkové účty vzrůst o desítky tisíc ročně. Od 1. 1. 2023 platí zastropované ceny energií ve výši 6050 Kč za MWh včetně DPH u elektřiny a 3025 Kč za MWh u plynu. 
  

Co když dodavatel zkrachuje?

V případě krachu dodavatele přecházíte k dodavateli poslední instance (DPI) na základě vaší distribuční oblasti. Maximální doba, po kterou lze zůstat u dodavatele poslední instance, je 6 měsíců. 

Pražská plynárenská a.s. patří mj. mezi i dodavatele poslední instance.

Jak změnit dodavatele elektřiny?

Nejprve si zmiňme možnost, že ukončíte svou současnou smlouvu o dodávkách energií sami, abyste následně mohli uzavřít novou smlouvu s vybraným dodavatelem. 

Nicméně běžnější bývá případ, kdy nový dodavatel zruší stávající smlouvu za vás, poskytnete-li mu plnou moc. 

Obvykle pak začnete odebírat energii od nového dodavatele do jednoho až tří měsíců, pokud máte smlouvu na dobu neurčitou. Pokud máte smlouvu na dobu určitou, k začátku dodávek od nového dodavatele může dojít později, v závislosti na uplynutí dohodnutého závazkového období.
 

Kdo je distributor?

Distributor je společnost, která dodává spotřebiteli energie a je určena na základě distribuční oblasti.

U elektřiny působí tito distributoři:

  • ČEZ (většina republiky s výjimkou jihu země a Prahy)
  • E.GD (jižní Čechy a jižní Morava)
  • PRE (Praha a Roztoky)

U plynu působí následující hlavní distributoři:

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.