Zastropování cen energií pro velké firmy v roce 2023
Zastropování cen energií pro velké firmy v roce 2023

Veškeré novinky o zastropování cen elektřiny a zemního 
plynu v mimořádné tržní situaci dle aktuálně platných Nařízení 
vlády budeme zveřejňovat na této stránce. 
 
Aktualizováno dne 16.02.2023.

Maloodběratel (MO)

Kategorie

Zastropovaný podíl spotřeby

Nutno doložit

Typ prohlášení zákazníka

Maloodběratel

100 %

Není potřeba

Není potřeba

Střední odběratel (SO) a velkoodběratel (VO) s výjimkou dodávky plynu na výrobu elektřiny

Kategorie

Zastropovaný podíl spotřeby

Nutno doložit

Typ prohlášení zákazníka

Veřejný zadavatel dle zákona o zadávání veřejných zakázek a dle zákona o státní statistické službě s kódem sektoru 12100 nebo s kódem sektoru podřazeným pod 13000 (kraje, obce apod.)

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Výkaz zákazníka*

*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Veřejný zadavatel dle zákona o zadávání veřejných zakázek, a dle zákona o státní statistické službě s kódem sektoru 11001 a jedná se o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Prohlášení zákazníka

Příloha č. 3 k nařízení vlády
*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Státní podnik, nejedná-li se o národní podnik, nebo Českou tiskovou kancelář

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Výkaz zákazníka*

*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Sportovní organizace zapsaná v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní korporací

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Výkaz zákazníka*

*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Školy a školská zařízení
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády
*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Poskytovatel zdravotních služeb (pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády
*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Poskytovatel sociálních služeb
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády
*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Provozovatel vodovodu nebo kanalizace
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády
*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Poskytovatel veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády
*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Malý nebo střední podnikatel - zaměstnává méně než 250 osob a roční obrat je nižší než 50 milionů EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 miliony EUR

80 % nejvyšších měsíčních hodnot odběru za období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2022*

Prohlášení zákazníka

Příloha č. 5 k nařízení vlády
*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Výrobce tepelné energie na vytápění a přípravu TUV

Poměrná část plynu spotřebovaná na vytápění a přípravu TUV

Prohlášení zákazníka + výkaz výrobce tepelné energie (podklad nezbytný pro fakturaci)

Příloha č. 1 k nařízení vlády
Příloha č. 6 k nařízení vlády

 

Velký podnikatel nebo ten, kdo nesplní věcné podmínky pro uplatnění stanovené ceny plynu pro malého nebo středního podnikatele, s výjimkou dodávky plynu na výrobu elektřiny

80 % nejvyšších měsíčních hodnot odběru za období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2022*

Prohlášení zákazníka

Příloha č. 1 k nařízení vlády
Příloha č. 8 k nařízení vlády (platnost do 30. 4. 2023)
*Příloha č. 9 k nařízení vlády
**Příloha č. 11 k nařízení vlády

OM připojená z napěťové hladiny NN (máte přiřazenou distribuční sazbu D01d/C01d apod.)

Kategorie

Zastropovaný podíl spotřeby

Nutno doložit

Typ prohlášení zákazníka

Všichni odběratelé

100 %

Není potřeba

Není potřeba

OM připojená z napěťové hladiny VN/VVN

Kategorie

Zastropovaný podíl spotřeby

Nutno doložit

Typ prohlášení zákazníka

Zákazník, který je spotřebitelem

100 %

Není potřeba

Není potřeba

Veřejný zadavatel dle zákona o zadávání veřejných zakázek a dle zákona o státní statistické službě s kódem sektoru 12100 nebo s kódem sektoru podřazeným pod 13000 (kraje, obce apod.)

100 %

Není potřeba

Není potřeba

Veřejný zadavatel dle zákona o zadávání veřejných zakázek, a dle zákona o státní statistické službě s kódem sektoru 11001 a jedná se o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec

100 %

Prohlášení zákazníka

Příloha č. 3 k nařízení vlády

Státní podnik, nejedná-li se o národní podnik, nebo Českou tiskovou kancelář

100 %

Není potřeba

Není potřeba

Sportovní organizace zapsaná v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní korporací

100 %

Není potřeba

Není potřeba

Školy a školská zařízení
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 %

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády

Poskytovatel zdravotních služeb
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 %

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády

Poskytovatel sociálních služeb
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 %

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády

Provozovatel vodovodu nebo kanalizace
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 %

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády

Napájení elektrické trakce - provozovatel železniční dopravní cesty a provozovatel dopravních prostředků elektrické trakce (tramvaj, trolejbus, metro)

100 %

Není potřeba

Není potřeba

Poskytovatel veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 %

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády

Malý nebo střední podnikatel - zaměstnává méně než 250 osob a roční obrat je nižší než 50 milionů EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 miliony EUR

80 % nejvyšších měsíčních hodnot odběru za období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2022

Prohlášení zákazníka

Příloha č. 4 k nařízení vlády

 

Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem) (dále jen „velký podnikatel“), nebo nesplní věcné podmínky pro uplatnění stanovené ceny elektřiny pro malého nebo středního podnikatele.

80 % nejvyšších měsíčních hodnot odběru za období 1. 9. 2017 - 31 .8. 2022

Prohlášení zákazníka

Příloha č. 7 k nařízení vlády (platnost do 30. 4. 2023)
**Příloha č. 10 k nařízení vlády

* V případě, že plyn je použit na výrobu elektřiny, je povinnost poslat každý měsíc v termínech uvedených v par. 7 v bodě 8 Přílohu č. 9 - VÝKAZ ZÁKAZNÍKA VYUŽÍVAJÍCÍHO PLYN PRO VÝROBU ELEKTŘINY.

Elektřina

** Poskytnuté prohlášení pro velkého podnikatele č. 7 (příp. č. 10) bude platné pro období do 30. dubna 2023. Pro následující období doloží podnikatel prohlášení č. 10 a zároveň zašle písemné prohlášení o doručení zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu ministerstvu. Vzor zprávy pro ministerstvo nalezne podnikatel v Nařízení vlády. Prohlášení zákazníka poskytnuté v průběhu druhého nebo třetího kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Prohlášení zákazníka poskytnuté v průběhu posledního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 31. prosince 2023.

Plyn

** Poskytnuté prohlášení pro velkého podnikatele č. 8 (příp. č. 11) bude platné pro období do 30. dubna 2023. Pro následující období doloží podnikatel prohlášení č. 11 a zároveň zašle písemné prohlášení o doručení zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu ministerstvu. Vzor zprávy pro ministerstvo nalezne podnikatel v Nařízení vlády. Prohlášení zákazníka poskytnuté v průběhu druhého nebo třetího kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Prohlášení zákazníka poskytnuté v průběhu posledního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 31. prosince 2023.

Doložení Prohlášení zákazníka se týká vybraných zákazníků kategorie VO a SO u plynu a kategorie velkoodběratel (připojený z napěťové hladiny VN/VVN) u elektřiny. V tabulce jsou uvedeny výjimky, kdy není potřeba Prohlášení zákazníka doložit. Dále se doložení Prohlášení zákazníka týká malých a středních podnikatelů a výrobců tepelné energie na vytápění a přípravu TUV.

Vyplněná prohlášení zákazníka, která se vás týkají, zasílejte na e-mail so.vo@ppas.cz nebo přímo svému obchodníkovi. Pokud k prohlášení zákazníka uvádíte přílohu, zasílejte je vždy společně, pokud možno neoddělitelně (naskenované jako jedno pdf).

Pokud máte více odběrných míst (která mají stejné parametry uváděné do prohlášení zákazníka), stačí vyplnit prohlášení zákazníka pouze jedenkrát a k němu prosíme přiložte vyplněný Seznam odběrných míst.

Pokud máte více odběrných míst, která se ovšem liší svými parametry (např. jedno odběrné místo je škola a druhé odběrné místo je dům sociálních služeb), je potřeba vždy vyplnit samostatné prohlášení zákazníka pro konkrétní EAN/EIC odběrného místa. Případně vyplnit samostatné prohlášení zákazníka pro danou skupinu a k němu přiložit vyplněný Seznam odběrných míst.

Nejčastější dotazy

Na jaké období se cenový strop vztahuje?

Musím o zastropování cen žádat?

Do kdy musím dodat svému dodavateli prohlášení zákazníka?

Jak mám prohlášení zákazníka poslat?

Potřebuji se zeptat na podrobnosti, komu mohu zavolat?

Pražská plynárenská a.s. Jsme tu pro vás

Patříme k předním dodavatelům energií v ČR, a proto nás zajímají vaše přání, potřeby, dotazy   
i podněty. Vyberte si, jak a kde s námi chcete komunikovat, a vše spolu snadno vyřešíme.

 

Online

Snadný přehled o vašich platbách, tarifech atd. a možnost vše vyřešit „na pár kliknutí“…

 

Zákaznické portály

Snadný přehled o vašich platbách, tarifech atd. a možnost vše vyřešit „na pár kliknutí“…

 

Tipy pro úspory

Praktické tipy, jak využívat a tedy i platit méně plynu a elektřiny, a přitom mít pořád doma teplo a pohodu…

Osobní kontakt

Podle našich zkušeností je mnohdy nejlepší spolu prostě mluvit nebo si napsat.  

 

Zákaznická centra

Zvolte nejbližší pobočku a domluvte si schůzku předem. Vše pak poběží hladce…

 

Kontakt

Neradi řešíte vše online a nehodí se vám jít do zákaznického centra? Nevadí, zkrátka nám zavolejte nebo napište…

Pražská plynárenská a.s. Našich klientů si vážíme

Snažíme se vám co nejvíce usnadnit a zpříjemnit život, abyste měli v oblasti energií vše vyřešené a funkční a mohli jste se věnovat všemu, na čem vám záleží.

Poradíme, vysvětlíme, pomůžeme

Potřebujete se zorientovat v nabídce energetických produktů a služeb, zvolit nejvýhodnější tarif, rozhodnout se o energetickém řešení pro váš dům nebo byt? Rádi vám poradíme a případně navrhneme konkrétní řešení pro vaši situaci.

Jsme dobrý soused

Je na nás spoleh a dodávky energií od nás plynou bez problémů. Jsme také stabilním partnerem řady kulturních a sportovních akcí, charitativních aktivit a institucí, a tak přispíváme k hezkému životu lidí ve městě a jeho okolí. Od velkých jako Metronome Prague nebo Signal Festival, až po ty nejmenší.

Jsme hospodární

Bez patosu a zodpovědně se staráme o to, abychom zachovali naše životní prostředí i pro příští generace. „Zelenější“ plyn, fotovoltaika, tepelná čerpadla, cirkulární energetická řešení pro městské části atd., ale i jednoduché změny jako zasílání elektronických faktur na e-mail místo papírových, to vše neodmyslitelně patří k životu Pražské plynárenské.

Vážení zákazníci, velmi si vážíme zvýšeného zájmu o naše služby. I přes veškeré úsilí však dochází k přetížení většiny dostupných kanálů, což může mít za následek delší čekací dobu na vyřízení telefonických a písemných požadavků včetně odbavení v obchodních kancelářích. Naši zaměstnanci Vám děkují za pochopení v tomto náročném období.