Společně proti korupci

Pražská plynárenská, uspořádala ve spolupráci s Czech Institute of Directors a za podpory Ernst & Young konferenci na téma „Protikorupční management v obchodní společnosti“. Konference navazovala na nedávnou úspěšnou certifikaci mezinárodní protikorupční normy ISO 37001 třech společností koncernu Pražská plynárenská, která se tak stala první energetickou společností v Čechách, jenž se komplexní certifikací může pochlubit. Získání certifikace je zárukou, že setrvalý boj proti korupci patří mezi priority společnosti.

Cílem konference bylo zprostředkovat široké odborné veřejnosti komplexní pohled na problematiku boje proti korupčním praktikám ve společnostech a podělit se o praktické zkušenosti v této oblasti. „Za velký přínos této konference považuji zejména propojení témat boje proti korupci s dalšími vnitrofiremními procesy, což ve svém důsledku přináší nejen zdravější podnikatelské prostředí, ale také pozitivní finanční dopad a ve výsledku úsporu prostředků“, uvedl Jan Durčák, Compliance manažer společnosti Pražská plynárenská.

V rámci diskusních příspěvků byla zmiňována nejen oblast motivačních faktorů vedoucích ke vzniku korupčního prostředí vč. vybraných statistických údajů, ale i konkrétní nástroje omezující existenci korupčního potenciálu. Pražská plynárenská v této souvislosti podrobně představila proces implementace protikorupčního managementu, úskalí, kterým musela během projektu čelit a v neposlední řadě i zajímavé tipy pro rychlé a efektivní zavedení protikorupčních zásad.

Diskuse se rozvinula také k otázce účelu normy ISO 37001, která prakticky necílí na odhalovaní korupce jako takové, ale zaměřuje se výhradně na identifikaci oblastí, kde by korupce mohla hrozit a aplikaci příslušných opatření. „Velmi důležité je definovat pojem „korupce“, který je často chybně zaměňován s pojmem úplatkařství. Zejména zaměstnancům, kteří se na projektu implementace protikorupční normy podílí, je nutné srozumitelně vysvětlit, že je nutné uvažovat také o oblastech jako je práce s informacemi a ochrana dat, nábor a povyšování zaměstnanců, střety zájmů, vztahy na pracovišti, průběh výběrových řízení a další.“, dodal Durčák.

Předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti Pavel Válek zhodnotil praktické dopady protikorupční normy, kterou společnost implementovala již v roce 2021. Zajímavý byl pohled na úpravu doprovodných procesů, kde zejména tlakem na celkovou digitalizaci provozních dokumentů bylo dosaženo významného zkrácení vydávání územních rozhodnutí.

Pohled na problematiku z jiného úhlu zprostředkoval pak účastníkům konference zástupce certifikační autority Bureau Veritas, která provádí v předmětné oblasti závěrečný audit a tzv. posouzení shody. Z pohledu auditora bylo komentováno, jak mají být protikorupční mechanismy ve společnosti nastaveny a s jakými nedostatky a problémy se v praxi často setkává.

Konference celkově umožnila širší pohled v oblasti správného nastavení protikorupčního managementu, a to od prvotních úvah až po konkrétní praktické rady v oblasti přípravy na certifikační audit a identifikaci dalších doprovodných dopadů do firemních procesů.

Překvapením pro mnohé účastníky konference bylo v neposlední řadě i propojení ISO normy s oblastmi, jako je trestní odpovědnost právnických osob nebo připravovaný ESG reporting – velký strašák mnoha firem. Představení několika modelových obchodních případů ukázalo, že boj proti korupci nemusí představovat pouze nákladovou položku, ale znamenat významný konkrétní ekonomický přínos.

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.