Pražská plynárenská proti korupci

Mezi dlouhodobé priority Pražské plynárenské patří snaha o vytvoření transparentního prostředí a firemní kultury, zcela odmítající korupci v jakékoli její formě. V této souvislosti společnost prohlubuje svoji angažovanost v oblasti protikorupčního managementu a k již přijatým opatřením, jako bylo vytvoření Etické linky pro zaměstnance a uplatňování Etického kodexu v rámci každodenního chodu společnosti, přistoupila nyní k implementaci systému protikorupčního managementu dle ČSN ISO 37001.

Tato norma definuje požadavky a doporučení pro ustavení, zavedení, provozování, kontrolu a  zlepšování systému protikorupčního managementu. Prostřednictvím vhodných opatření napomáhá zajistit prevenci a odhalování korupce, stejně jako uplatnění přiměřené reakce.

Společnost zároveň posiluje interní kontrolní mechanismy, aby odpovídaly požadavkům evropské směrnice o ochraně osob, které oznamují protiprávní jednání (whistleblowing).

„V rámci zavedení těchto opatření očekáváme přínosy nejen v oblasti předcházení, odhalování a řešení případů úplatkářství, ale i v rámci podpory protikorupční kultury na pracovišti, zvyšování  důvěryhodnosti společnosti, předcházení střetu zájmů a v neposlední řadě i snižování nákladů“, uvedl v této souvislosti předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský.

Aktuality

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.