Povinné testování jsme zvládli. Trápí nás ale očkování

Zdroj: E15 | Rubrika: E15 & Byznys | Strana 15

Povinné testování jsme zvládli. Trápí nás ale očkování
Vláda nás s antigenními testy dostala do podobné situace, jako když Marušku poslali v zimě pro jahody. Průmysl to ale zvládl, říká předseda představenstva Pražské plynárenské Distribuce Martin Slaby.


Jak ovlivnila pandemie dodávky plynu?
Mohu Pražany ubezpečit, že žádné výpadky v dodávkách plynu hlavní- mu městu nehrozí.


Pozorovali jste výrazné změny v poptávce?
Zejména u středních a malých odbě- ratelů je pokles spotřeby významný. Jsou uzavřené restaurace a mnohé obchody. Také office centra mají omezený provoz. Na druhou stranu vzrostla spotřeba domácností. Loni jsme na tržbách vlivem nouzového stavu tratili okolo 40 milionů ko- run. Objemově jsme dodali v dů- sledku vládních opatření asi o dvě procenta objemu plynu méně. Tedy z oněch osmi až deviti miliard kubi- ků, které každý rok distribuujeme. Čekali jsme, že to bude horší.


Co vám v posledních měsících způsobilo největší komplikace?
Přes noc zavedená povinnost testo- vat zaměstnance. Vláda nás postavi- la do podobné situace jako onu po- věstnou Marušku, která měla v zimě přinést čerstvé jahody. Dostali jsme
nesplnitelný úkol a splnili ho. Jestliže se dnes ozývá, že se na český průmysl v testování nedá spolehnout, tak já tvrdím opak. Roz hodně jsem hrdý na to, jak testování zvládly infrastrukturní společnosti, což se netýká jen plynáren.


Testování je novinkou. Ale situace jako taková trvá už rok. Od 3. března máme začít testovat
zaměstnance. A do 12. března je protestovat všechny. To byl nadlidský úkol.


Máte na mysli celkově špatnou Loni na jaře jsme museli především organizaci?
řešit nedostatek respirátorů. Také Hlavní příčinou je nedostatek vakcín. Čekáme na ně prakticky
jsme oddělovali pracoviště a směny,
aby se nám lidé vzájemně nepro- mořili. Když nějaká směna najed- nou vypadla, bylo důležité, aby se to nepřeneslo na další. Pozdrželi jsme i odečty plynoměrů a omezili vstupování do domů. Musím říct, že jsme to vše zvládli i díky spolupráci s městem a ministerstvem průmyslu a obchodu.


To je poměrně ojedinělá pochvala.
Město nám na začátku zajistilo ochranné pomůcky, kterých byl opravdový nedostatek. Takže šlo o velice důležitou pomoc. To samé mohu říct i o ministerstvu průmyslu a obchodu. Ve druhé vlně se ta spolupráce ještě utužila tím, že každý pátek zasedá krizový štáb kritické infrastruktury při ministerstvu. Bohužel, dodnes se nepodařilo vyřešit situaci kolem očkování právě v kritické infra- struktuře. To nás velmi mrzí. Myslím si ale, že tady ministerstvo naráží na jiné problémy než na svoje vlastní kapacity.
MARTIN SLABÝ
Předseda představenstva společnos- ti Pražská plynárenská Distribuce a předseda Rady Českého plynáren ského svazu. Vystudoval stavebni fakultu ČVUT v Praze. V minulosti působil mimo jiné ve společnostech Net4Gas a Tractebel Engineering (Engie). Pražskou plynárenskou Distribuci vede od roku 2015.
od poloviny ledna, kdy jsme začali vytvářet první seznamy nejkritič- tějších pracovníků. Čekali jsme, že půjdeme na řadu po seniorech a zdravotnících. Ovšem dodnes není z celé kritické infrastruktury v prio- ritním režimu proočkován prakticky nikdo. Ani pracovníci dispečinku, což je naprosto zásadní.


Přinesly vám testy výrazné zvýšení počtu lidí v karanténě? 

Ještě jednou bych rád zopako- val: vláda 2. března rozhodla, že
ský úkol, ale poradili jsme si s tím. Výsledky přinesly navýšení počtu pozitivních osob. Procenta odpoví- dají celostátnímu srovnání, což mi- mochodem vypovídá o odpovědném provádění testů. Zatím to na nás nemá žádný výraznější dopad.


Jak jste řešili, aby se jednotlivé směny třeba na dispečinku nepotkávaly?
Právě u dispečinku je to klíčová otázka, protože ten nesmí vypad- nout. Podstatné je, že máme kromě hlavního ještě dispečink záložní. Proto se směny mohou střídat tak, aby se nepotkávaly. Vedle toho jsme í oddělili směny pohotovosti, která prostě musí fungovat 24 hodin den- ně. Tohle byla nejsložitější a nejcitli- vější záležitost celé pandemie.


Situace musí být pro lidi náročná.
Už to trvá strašně dlouho. Velice rychle jsme se naučili komunikovat elektronicky. Kde to jde, využíváme home office, často namísto karan- tény, a garantujeme tak lidem, že nepřijdou o peníze. Ale ten osobní kontakt všem chybí. I proto, že například uplatňujeme pravidlo, aby v jedné kanceláři nebyl víc než jeden člověk.


Jak vypadá krizový scénář, když se situace zhorší?
Být připraveni na případné zhoršení pro nás znamená především mít na- stavené týmy lidí tak, aby při výpad- ku některého z nich mohl okamžitě nastoupit jiný. To máme.


Příchod jara znamená zahájení stavební sezony. Zpomalí se rekonstrukce a investice?
My už jsme tento měsíc začali. Na letošek máme naplánováno nějakých 60 staveb za zhruba 750 milionů korun. Samozřejmě mohou nastat potíže, i proto, že jsme závislí na řadě dodavatelských služeb. Nicméně investicemi řešíme dlouhodobé problémy, ne neodklad- né opravy.
Autor je spolupracovník redakce
Roman Pospíšil

 

Aktuality

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.