Pod kontrolou

O PROJEKTU „MÁME TO POD KONTROLOU“

Cílem projektu je prověřit možnost energetických úspor v mateřských a základních školách Prahy 6 při podmínce zachování dosavadních teplotních podmínek, kdy dětem ve školkách a školách nesmí být snižována teplota.

„Je mi ctí představit veřejnosti projekt realizovaný naší městskou částí ve spolupráci s Pražskou plynárenskou. V této náročné době nejen každý zodpovědný občan, ale i každý zřizovatel zvažuje, kde a jakou cestou ušetřit náklady na energie. Cestou k úsporám je realizovat profesionální monitoring spotřeby plynu s odborníky Pražské plynárenské a přemýšlet nad investicemi vedoucími k energetickým úsporám. Zkrátka, MÍT TO POD KONTROLOU.“
Mariana Čapková, místostarostka pro školství Prahy 6

„Cílem nás všech je činit úsporná energetická opatření za podmínek, které neohrozí komfort našich dětí.“
Martin Pacovský, předseda představenstva Pražská plynárenská, a. s.

JAK JE PROJEKT KONCIPOVÁN?

V projektu „Máme to pod kontrolou“ jsou na základě pasportizace energetických zařízení v mateřských a základních školách po celé Praze 6, provedené Pražskou plynárenskou, a. s., vyzvány školky a školy, aby se po dobu zimního a jarního období (do dubna 2023) zapojily do monitoringu spotřeby plynu formou samoodečtů.

CÍL PROJEKTU

Po ukončení monitoringu bude dceřinou společností Pražské plynárenské, a. s., Prometheus, vypracována analýza a doporučení Městské části Praha 6 k realizaci opatření (např. výměna nebo úprava energetického zdroje, seřízení zdrojů, výměna ovládacích ventilů atd.), která mohou školkám a školám uspořit značné finanční prostředky.

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Aktivní zapojení školek a škol do monitoringu a komunikaci celého projektu, kde je veřejnosti vysvětlen význam této aktivity, podpoří Pražská plynárenská finanční částkou, kterou mohou prostřednictvím Městské části Praha 6 školky a školy využít k jednoduchým opatřením, například na utěsnění oken, dveří atd.

„Věříme, že projekt MÁME TO POD KONTROLOU má smysl a bude v budoucnu realizován i v dalších městských částech Prahy.“
Marie Kubíková, vedoucí Odboru školství MČ Prahy 6

©2002-2023 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu