/// Vážení zákazníci kategorie velkoodběratelů, prohlášení zákazníka k zastropování cen od 1.1.2023 jsme pro vás připravili zde /// Informace k povinnosti zajištění dodávek plynu v mimořádné tržní situaci podle § 19g zákona č. 458/2000 Sb. naleznete zde. ///

Otázky k DPI

Kdo je dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou a zemním plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a zemní plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. DPI je povinný dodávat Vám komoditu ve smluveném rozsahu do doby, než si zvolíte nového dodavatele, nejdéle však po dobu 3 měsíců ode dne ztráty způsobilosti dodavatele, dodávat Vám elektřinu a/nebo zemní plyn. Dodavatel poslední instance pro zemní plyn v distribuční oblasti Praha a její blízké okolí je Pražská plynárenská a.s. (konkrétně pro distribuční oblast společnosti Pražská plynárenská Distribuce a.s.).


Mám někomu posílat stav plynoměru?

Nemusíte nám ho posílat. Vyúčtování proběhne na základě odhadu spotřeby.


Co se stane, pokud neuzavřu novou smlouvu na dodávku plynu s jiným dodavatelem?

V případě, pokud neuzavřete novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem ve lhůtě do 3 měsíců ode dne zahájení dodávky v režimu DPI, nebudete v prodlení s úhradou plateb z titulu dodávky v režimu DPI, vzniká uplynutím doby DPI dle energetického zákona automaticky smluvní závazek s naší společností na dobu neurčitou.


Hrozí mi v souvislosti s ukončením dodávkové smlouvy s Vaší společností nějaké sankce?

Nikoliv. S přechodem k novému dodavateli, stejně jako s přechodem do režimu DPI, nebude naše společnost spojovat žádné sankce. Nezáleží na tom, jestli jste se stávajícím končícím dodavatelem měli uzavřenou smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou, neuplatňování sankcí platí pro oba případy.


Jsem klientem společnosti, která přestala dodávat plyn. Nevím, co s tím?

Nemusíte vůbec nic dělat. Pro tyto situace je ze zákona zřízena záchranná síť tzv. „dodavatelů poslední instance“. V případě, že váš dodavatel zemního plynu vám nemůže dále dodávat plyn, přebírá dodavatel poslední instance automaticky jeho zákazníky, kterým okamžitě bez přerušení začne plyn dodávat. Nic tedy díky dané legislativě nemusíte zařizovat ani nikam volat, plyn vám bude bez přerušení fungovat dál. Novou smlouvu s jakýmkoliv dodavatelem musíte uzavřít do šesti měsíců. Tato doba vám tedy dává dostatek času si nového dodavatele vybrat. Je dobré vybírat nejen podle ceny, ale i podle referencí a spolehlivosti.


Jak se dozvím, kdo je můj dodavatel poslední instance? Dá mi vědět?

Na trhu s plynem jsou tři dodavatelé poslední instance: E.ON Energie, a.s., Pražská plynárenská, a.s., a innogy Energie, s.r.o., a rozdělení klientů je podle distribučního pásma, v kterém se zákazníci nachází.

Pražské plynárenské, a.s., připadají odběrná místa v. distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., tedy zákazníci z Prahy a jejího blízkého okolí.

Dodavatel poslední instance má za povinnost vás informovat o zahájení dodávek plynu od něj, dále o cenách a podmínkách dodávek. Nemusíte se obávat. Všechny potřebné informace obdržíte písemně.


Je možné zajistit pro všechny zákazníky, kteří přejdou k Pražské plynárenské, a.s., jako dodavateli poslední instance, plynulé dodávky plynu?

Samozřejmě ano. Jsme připraveni přivítat v naší společnosti všechny zákazníky, a to nejen v režimu dodavatele poslední instance.


Mohu si sám vybrat dodavatele poslední instance?

Nemůžete. Dodavatel poslední instance je určen legislativně, aby mohl okamžitě zahájit dodávky energií a nedošlo k jejich přerušení.


Jak dlouho musím/mohu zůstat u dodavatele poslední instance?

Můžete být u něho maximálně 3 měsíce. V té době si musíte vybrat nového dodavatele plynu, s kterým uzavřete smlouvu o dodávce. Může to být i dodavatel poslední instance. Je dobré vybírat si dodavatele, s kterým uzavřete smlouvu nejen podle ceny, ale také podle spolehlivosti a referencí.


Jak u dodavatele poslední instance ukončím odběr plynu?

V době dodávky plynu v režimu poslední instance můžete uzavřít smlouvu bez sankce a kdykoliv s vámi vybraným dodavatelem. Smlouvu můžete uzavřít i přímo s dodavatelem poslední instance, jako svým novým vybraným dodavatelem plynu.


Co se stane, pokud jsem zákazníkem společnosti, která ukončila dodávky plynu a zároveň jsem v procesu odchodu k jinému dodavateli?

Nejprve se dostanete k dodavateli poslední instance, pak automaticky k vašemu novému dodavateli, ke kterému jste chtěl přejít. Pokud je vaším novým dodavatelem Pražská plynárenská, a. s., dodávka poslední instance se vás buď nebude týkat vůbec, nebo jen po nezbytnou dobu k zahájení dodávky plynu na základě již uzavřené smlouvy.


Přechází na dodavatele poslední instance nedoplatek či přeplatek, který mám u společnosti, která ukončila dodávku plynu?

Žádné závazky se nepřevádějí. Nedoplatky či přeplatky musíte řešit s původním dodavatelem na základě s ním uzavřené smlouvy. Případně se musíte obrátit na Energetický regulační úřad. Je proto nutné zkontrolovat nastavení zálohových plateb, aby nedocházelo k pokračování zasílání záloh již nedodávajícímu subjektu.


Jak bude od dodavatele poslední instance probíhat vyúčtování dodávek plynu?

Dodavatel poslední instance funguje v běžném režimu jako standardní dodavatel energie. Vy mu platíte zálohy a on pak vyúčtuje platby za období dodávky plynu. Předpis záloh Vám bude v nejbližší době zaslán. U domácností je vyúčtování standardně s ročním odečtem nebo při změně dodavatele.


Pokud je mým dodavatelem poslední instance Pražská plynárenská, a.s., jsem tedy automaticky jejím zákazníkem?

V případě, že neuzavřete novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem ve lhůtě do 3 měsíců ode dne zahájení dodávky v režimu DPI, nebudete v prodlení s úhradou plateb z titulu dodávky v režimu DPI, vzniká uplynutím doby DPI dle energetického zákona automaticky smluvní závazek s Pražskou plynárenskou, a.s. na dobu neurčitou.

 

Způsobily vám rostoucí ceny energií finanční problémy? Máte obavy, jestli na vyšší platby budete mít a chcete svoji situaci včas řešit?

Pomůžeme vám vše zvládnout

 

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Budete mít vždy přehled

O všech svých účtech, změnách a fakturách budete mít na zákaznickém portále vždy přehled.

Jsme hospodární

Zasílání ekologičtějších elektronických faktur na e-mail dáváme přednost před papírovými.

Objednejte se na přepážku

U nás na přepážce nemusíte trávit celé odpoledne. Zarezervujte si čas návštěvy předem.

Kontrolujeme vaše platby

Chápeme, že každý může zapomenout, a proto vám dáme včas vědět pokud zapomenete zaplatit zálohu nebo fakturu.

Rádi vám pomůžeme s přepisem při stěhování

Stěhování může být stresující období a my vám ho nechceme ztěžovat. U nás vám poradíme, co vše bude potřeba.

Vysvětlíme složitosti

Nevíte jaký zvolit tarif nebo co je to distribuční sazba? Všechny neznámé pojmy vám vysvětlíme na webu nebo na infolince.

Služby pro Vás

O čem jste možná nevěděli, ale mohlo by se vám hodit

Plyn

Mějte u nás plyn a ušetřete čas i peníze.

Chci kompletní nabídku

Objednání na přepážku

Nečekejte ve frontě na pobočce a objednejte se na určité datum a čas.

Rezervace zde

Zákaznický portál

Pohodlný přístup do Vašeho účtu, ať už na webu či mobilu.

Přihlášení Registrace

Služby zákazníkům

Objevte zajímavé nabídky, které jsme pro Vás sjednali.

Další nabídky

Aktuální odstávky

Aktuální odstávky plynu najdete na  této stránce.

Když cítíte plyn

Pokud máte podezření, že cítíte ve vašem okolí plyn, volejte plynovou pohotovost na číslo 1239.

©2002-2023 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu