/// Vážení zákazníci kategorie velkoodběratelů, prohlášení zákazníka k zastropování cen od 1.1.2023 jsme pro vás připravili zde /// Informace k povinnosti zajištění dodávek plynu v mimořádné tržní situaci podle § 19g zákona č. 458/2000 Sb. naleznete zde. ///

MONITORING SPOTŘEBY

Vody a energií

Chcete mít on-line přehled o spotřebách?
Chcete mít vždy k dispozici případný aktuální přehled o stavu jednotlivých dodávek, jejich čerpání a plnění?

Máme pro Vás řešení s maximálním uživatelským komfortem
Nabízíme vám certifikovaný počítačový systém pro monitoring spotřeby vody a energií za účelem rozúčtování nákladů na dodávku vody a energií.

Systém provádí
• automatický sběr dat z měřičů spotřeby a čidel (vodoměrů, elektroměrů, plynoměrů, kalorimetrů) prostřednictvím radiové technologie
• on-line zpracování dat za účelem provádění provozních analýz a vyhodnocování anomálních stavů (havárií, poruch).

Na základě dat o spotřebě energií a médií v jednotlivých částech objektu dojde k
automatickému rozúčtování nákladů mezi jednotlivé uživatele objektu
• vygenerování fakturačního souboru a kompletních podkladů pro fakturaci

Nabízíme tyto základní funkce a služby

 1. sběr dat z měřičů spotřeby energií a médií (vodoměrů, plynoměrů, elektroměrů, kalorimetrů) v režimu on-line
 2. ukládání dat na centrální server, data jsou uživatelům systému ihned k dispozici přes internet ve formě tabulek a grafů
 3. možnost ručního zadávání dat o spotřebě energií a médií získaných vizuálním odečtem (nebo systémem pochůzkového odečítání WalkBy) přímo do aplikace v režimu „off-line“
 4. generování okamžitých přehledů spotřeby vody a energií ve formě tabulek, grafů a reportů s možností exportu zobrazených dat do tabulek MS Excel
 5. průběžné vyhodnocování spotřeby vody a energií
 6. automatické hlášení překročení nastavených limitů ve formě e-mailu nebo SMS
 7. zavedení standardních algoritmů pro rozdělení nákladů na vodu a energie mezi konečné spotřebitele („rozúčtování nákladů“)
 8. diferencovaný přístup jednotlivých uživatelů k zobrazovaným datům podle hierarchie přístupových práv (administrátor, správce, uživatel objektu…) i podle hierarchie objektů
 9. generování podkladů pro rozúčtování nákladů ve formě on-line tabulek a exportních souborů

Jednoznačné výhody

 • maximální uživatelský komfort
 • on-line přehled o spotřebách
 • možnost rozúčtování nákladů podle individuálních potřeb

Energetický audit

Najdeme Vám úspory za energie

Naši vyškolení pracovníci s Vámi projdou stávající smlouvy a nabídnou nejlepší řešení dle Vaší aktuální spotřeby a podle Vašich potřeb.

ÚSPORY HLEDÁME

 1. v nastaveném produktu komodity (elektřina, zemní plyn)
 2. v použitých distribučních sazbách, velikostech jističů
 3. v technických opatřeních na odběrném místě


PROJDEME S VÁMI I DALŠÍ MOŽNOSTI ÚSPORY

 • výstavba fotovoltaiky „na klíč“, tzn. kalkulace ceny, jak rychle se Vám investice vrátí a kolik ušetříte
 • doporučíme Vám ověřené úsporné zdroje vytápění a další spotřebiče
 • představíme Vám možnost úspory revitalizací kotelny nebo její novou výstavbu a odpojení od centrálního zdroje tepla
 • odborné čištění otopného systému Vám může uspořit až 15 % z celkové spotřeby tepelné energie
 • MOŽNOSTI ÚSPOR NAVRHNEME NA OSOBNÍ SCHŮZCE A SPOLEČNĚ NALEZNEME OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ

Příklady úspor po provedeném energetickém auditu

(v kalkulacích vycházíme z cen platných ke dni 1.8.2019)


PŘÍKLADY ÚSPORY NÁKLADŮ ZMĚNOU DISTRIBUČNÍ SAZBY

Příklad č. 1

Distribuční sazba

C01d

C02d

C03d

Jistič

3x25A

3x25A

3x25A

Distribuční zóna

PRE

PRE

PRE

Spotřeba (MWh/rok)

5

5

5

Platba za distribuci elektřiny

Vysoký tarif

15 622

12 202

5 759

Nízký tarif

0

0

0

Systémové služby

381

381

381

Podpora OZE

2 475

2 475

2 475

Činnosti OTE

83

83

83

Příkon (jističe)

504

1 488

15 720

Celkem (Kč/rok bez DPH)

19 065

16 629

24 418


V případě, že stávající distribuční sazba je C03d, lze změnou na sazbu C02d ušetřit 7 789 Kč/rok.

Příklad č. 2

Podnikatel

Distribuční sazba

C01d

C02d

C03d

Jistič

3x25A

3x25A

3x25A

Distribuční zóna

PRE

PRE

PRE

Spotřeba (MWh/rok)

20

20

20

Platba za distribuci elektřiny

Vysoký tarif

62 489

48 807

23 036

Nízký tarif

0

0

0

Systémové služby

1 524

1 524

1 524

Podpora OZE

9 900

9 900

9 900

Činnosti OTE

83

83

83

Příkon (jističe)

504

1 488

15 720

Celkem (Kč/rok bez DPH)

74 500

61 802

50 263

V případě, že stávající distribuční sazba je C01d, lze změnou na sazbu C03d ušetřit 24 237 Kč/rok.
Výsledné platby jsou uvedeny bez DPH, byly zaokrouhleny a slouží pouze pro Vaši orientaci.

Další náklady lze uspořit např. snížením hodnoty hlavního jističe v případě, že je v současné době jistič zbytečně velký.


PŘÍKLAD ÚSPORY NÁKLADŮ PŘI POŘÍZENÍ FVE S VÝKONEM 19,75 kWp

Podnikatel
Distribuční sazba C01d
Jistič 3x25A
Distribuční zóna PRE
Spotřeba (MWh/rok) 20
Náklady na elektřinu před pořízením FVE
Celkem bez DPH (Kč/rok) 107 366
FVE s výkonem 19,75 kWp
Cena FVE bez DPH 522 000
Spotřeba celkem (MWh/rok) 20
z toho výrobna pokryje (MWh/rok) 19,50
Úspora z výroby bez DPH (Kč/rok) 104 682
Náklady na elektřinu při pořízení FVE
Celkem bez DPH (Kč/rok) 2 684

Z příkladu vyplývá, že návratnost investice je necelých 5 let a po uplynutí této doby budou náklady na elektřinu ročně pouze 2 684 Kč/rok.


PŘÍKLAD ÚSPORY NÁKLADŮ PŘI POŘÍZENÍ FVE S VÝKONEM 9,75 kWp

Podnikatel
Distribuční sazba C01d
Jistič 3x25A
Distribuční zóna PRE
Spotřeba (MWh/rok) 10
Náklady na elektřinu před pořízením FVE
Celkem bez DPH (Kč/rok) 54 337
FVE s výkonem 9,75 kWp
Cena FVE bez DPH 284 000
Spotřeba celkem (MWh/rok) 10
z toho výrobna pokryje (MWh/rok) 9,75
Úspora z výroby bez DPH (Kč/rok) 52 978
Náklady na elektřinu při pořízení FVE
Celkem bez DPH (Kč/rok) 1 358

Z uvedeného příkladu vyplývá, že návratnost investice je cca 5 let. Po uplynutí této doby budou náklady na elektřinu pouze 1 358 Kč/rok.

Výsledné platby jsou uvedeny bez DPH, byly zaokrouhleny a slouží pouze pro Vaši orientaci.
Vzhledem k dalšímu očekávanému růstu ceny elektřiny se návratnost bude zkracovat, resp. výše dosahovaných finančních úspor díky FVE bude růst.

Pomůžeme Vám mít energie pod kontrolou
z pohodlí Vašeho domova.

firmaleft
Mám zájem o
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.
firmaright

Tip pro vás

Kontaktovat nás můžete také na:

267 175 333

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Budete mít vždy přehled

O všech svých účtech, změnách a fakturách budete mít na zákaznickém portále vždy přehled.

Jsme hospodární

Zasílání ekologičtějších elektronických faktur na e-mail dáváme přednost před papírovými.

Objednejte se na přepážku

U nás na přepážce nemusíte trávit celé odpoledne. Zarezervujte si čas návštěvy předem.

Kontrolujeme vaše platby

Chápeme, že každý může zapomenout, a proto vám dáme včas vědět pokud zapomenete zaplatit zálohu nebo fakturu.

Rádi vám pomůžeme s přepisem při stěhování

Stěhování může být stresující období a my vám ho nechceme ztěžovat. U nás vám poradíme, co vše bude potřeba.

Vysvětlíme složitosti

Nevíte jaký zvolit tarif nebo co je to distribuční sazba? Všechny neznámé pojmy vám vysvětlíme na webu nebo na infolince.

Služby pro Vás

O čem jste možná nevěděli, ale mohlo by se vám hodit

Plyn

Mějte u nás plyn a ušetřete čas i peníze.

Chci kompletní nabídku

Objednání na přepážku

Nečekejte ve frontě na pobočce a objednejte se na určité datum a čas.

Rezervace zde

Zákaznický portál

Pohodlný přístup do Vašeho účtu, ať už na webu či mobilu.

Přihlášení Registrace

Služby zákazníkům

Objevte zajímavé nabídky, které jsme pro Vás sjednali.

Další nabídky

Aktuální odstávky

Aktuální odstávky plynu najdete na  této stránce.

Když cítíte plyn

Pokud máte podezření, že cítíte ve vašem okolí plyn, volejte plynovou pohotovost na číslo 1239.

©2002-2023 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu