/zpráva ze 17. jednání Rady hl. m. Prahy 5. května 2015/

„Cílem programu a jeho prostřednictvím poskytovaných dotací je motivační působení na vlastníky či uživatele bytů k přeměně topidel na ekologická a k vyššímu využití obnovitelných zdrojů energie. Pro rok 2015 je v rozpočtu města vyčleněna na tento účel částka ve výši 18 miliónů korun,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková s tím, že od roku 1994, kdy byl Program zahájen, Praha na dotacích poskytla téměř 510 miliónů Kč, čímž podpořila ekologické vytápění ve více než 42 tisících bytových jednotkách.

Program je každoročně aktualizován ve vztahu k současné energetické politice, ale i s ohledem na vývoj nových technologií v oblasti vytápění a ohřevu vody. Postupně se zaměřil na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, na výměnu lokálních topidel ve prospěch centrálního vytápění a od roku 2010 byla zavedena podpora výměny dožívajících plynových kotlů za nové, účinnější a ekologicky šetrnější.

V rámci letošního Programu jsou zařazeny tyto projekty, na které mohou zájemci podávat žádosti o dotace:

  • Přeměna neekologického vytápění na ekologické
  • Přeměna lokálních topidel ve prospěch vytápění centrálního typu
  • Rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší účinností
  • Instalace tepelných čerpadel
  • Instalace zdrojů využívajících dřevo a dřevní palivové produkty
  • Instalace solárních kolektorů k ohřevu vody a přitápění

Lhůta pro podání žádosti je od 8. 6. 2015 do 30. 9. 2015, plné znění dnes schválených Pravidel Programu Čistá energie Praha 2015 uvádíme v příloze.