Sleva 11 % - plyn

Zákazníci Pražské plynárenské, a. s., kategorie „Domácnost“ a „Maloodběratel“ mají možnost čerpat slevu 11 % z aktuálně platné ceny zemního plynu. Uvedenou Slevu může čerpat každý Zákazník společnosti spadající do jedné z výše uvedených zákaznických kategorií, který uzavře tento Dodatek ke stávající Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu.


Zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné neuhrazené pohledávky v době podpisu Dodatku. Veškeré údaje, které Zákazník uvede v tomto Dodatku, musí být správné a pravdivé. Uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů může způsobit neplatnost Dodatku.


Uzavřením tohoto Dodatku se Zákazník zaváže, že bude po dobu tří let odebírat zemní plyn od Pražské plynárenské, a. s. Sleva 11 % je poskytována z komoditní složky ceny za ostatní služby dodávky zemního plynu, nezahrnuje distribuční složku ceny, cenu za služby OTE, příp. další regulované složky ceny nebo složky ceny dané platnou legislativou. Uvedená výše slevy se vztahuje k této ceně bez DPH, příp. dalších daní.


Dnem účinnosti tohoto dodatku zanikají všechny slevy z Ceny za plyn dříve sjednané mezi Obchodníkem a Zákazníkem. 


Ke Smlouvě o sdružených službách dodávky může zákazník čerpat vždy pouze jen jednu z nabízených slev.


Pražská plynárenská, a. s., si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nabídku této slevy. • Zákazníci kategorie Domácnost jsou fyzické osoby odebírající zemní plyn k uspokojování své osobní potřeby a osobní potřeby členů své domácnosti.

 • Zákazníci kategorie Maloodběratel jsou fyzické osoby, kterým je dodáván plyn pro podnikatelské účely nebo právnické osoby. Jejich roční odběr nesmí převýšit 630 MWh.

Jak slevu získám? • Vyplňte v plném rozsahu níže uvedený formulář.

 • Dodatek je možné uzavírat s platností od data 1. května 2013.

 • Údaje na formuláři, které se nacházejí v červeném rámečku, nevyplňujte. Vyplňuje obchodník. Zákazník vyplní údaje, které se nacházejí v modrém rámečku a podepsanou žádost

 • Odevzdejte do obchodní kanceláře Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1, nebo U Plynárny 500, Praha 4.

 • Zašlete poštou na adresu: Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1.

 • Žádost se podává ve dvou stejnopisech a v případě potvrzení slevy obdržíte jedno vyhotovení.

 • Dodatek lze uzavřít také s využitím telefonu či e-mailu. Postup naleznete zde.
   

Dodatek "SLEVA 11 % - PLYN" - Platí pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013.
Dodatek "SLEVA 11 % - PLYN" - Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

840 555 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

Kontaktní formulář

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

Všechny kontakty
06.08.2015
Nová výstava v naší Galerii Smečky JOSEF VÁCHAL a PRAHA / 2. 9. - 10. 10. 2015/ DOPROVODNÝ PROGRAM s...
31.07.2015
V termínu od 1.8.2015 do 25.9.2015  bude probíhat rekonstrukce vysokokotlakého plynovodu v Praze 9, ulici ...
29.07.2015
Dodavatelem zemního plynu pro město Krnov bude v příštích dvou letech Pražská pynárenská. Zásobovat budeme ...
16.07.2015
V následujících dvou letech  budeme dodávat zemní plyn pro téměř tři stovky organizací zřizovaných...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...
Pražská plynárenská se stala partnertem jedné z největších tuzemských golfových událostí roku, turnaje D+D...
 Jedná se o již 3. ročník unikátního závodu zdravých a handicapovaných cyklistů, který vede 2222 km napříč...
Pražská plynárenská byla partnerem „Zimní Pražské tyčky 2015“ konané dne 25.2.2015 ve Strahovské atletické...
Projekt „Karlínské filmové léto“ pořádá Český rozhlas Regina ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 tradičně...