Sleva 11 % - plyn

Zákazníci Pražské plynárenské, a. s., kategorie „Domácnost“ a „Maloodběratel“ mají možnost čerpat slevu 11 % z aktuálně platné ceny zemního plynu. Uvedenou Slevu může čerpat každý Zákazník společnosti spadající do jedné z výše uvedených zákaznických kategorií, který uzavře tento Dodatek ke stávající Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu.

Zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné neuhrazené pohledávky v době podpisu Dodatku. Veškeré údaje, které Zákazník uvede v tomto Dodatku, musí být správné a pravdivé. Uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů může způsobit neplatnost Dodatku.

Uzavřením tohoto Dodatku se Zákazník zaváže, že bude po dobu tří let odebírat zemní plyn od Pražské plynárenské, a. s. Sleva 11 % je poskytována z komoditní složky ceny za ostatní služby dodávky zemního plynu, nezahrnuje distribuční složku ceny, cenu za služby OTE, příp. další regulované složky ceny nebo složky ceny dané platnou legislativou. Uvedená výše slevy se vztahuje k této ceně bez DPH, příp. dalších daní.

Dnem účinnosti tohoto dodatku zanikají všechny slevy z Ceny za plyn dříve sjednané mezi Obchodníkem a Zákazníkem. 

Ke Smlouvě o sdružených službách dodávky může zákazník čerpat vždy pouze jen jednu z nabízených slev.

Pražská plynárenská, a. s., si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nabídku této slevy.

  • Zákazníci kategorie Domácnost jsou fyzické osoby odebírající zemní plyn k uspokojování své osobní potřeby a osobní potřeby členů své domácnosti.
  • Zákazníci kategorie Maloodběratel jsou fyzické osoby, kterým je dodáván plyn pro podnikatelské účely nebo právnické osoby. Jejich roční odběr nesmí převýšit 630 MWh.

Jak slevu získám?

  • Vyplňte v plném rozsahu níže uvedený formulář.
  • Dodatek je možné uzavírat s platností od data 1. května 2013.
  • Údaje na formuláři, které se nacházejí v červeném rámečku, nevyplňujte. Vyplňuje obchodník. Zákazník vyplní údaje, které se nacházejí v modrém rámečku a podepsanou žádost
  • Odevzdejte do obchodní kanceláře Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1, nebo U Plynárny 500, Praha 4.
  • Zašlete poštou na adresu: Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1.
  • Žádost se podává ve dvou stejnopisech a v případě potvrzení slevy obdržíte jedno vyhotovení.
  • Dodatek lze uzavřít také s využitím telefonu či e-mailu. Postup naleznete zde.

 Dodatek "SLEVA 11 % - PLYN" - Platí pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013.

 Dodatek "SLEVA 11 % - PLYN" - Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

840 555 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

Kontaktní formulář

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

Všechny kontakty
29.05.2015
Pro každého, kdo si chce prakticky vyzkoušet výhody vozidel poháněných stlačeným zemním plynem (CNG), a to...
28.05.2015
Pražská plynárenská si Vás dovoluje pozvat na výstavu děl Ladislava Nováka - Alchymáže 15. 4. - 20. 6. 2015...
05.05.2015
Z technických důvodů je dočasně mimo provoz CNG stanice Modřany (čerpací stanice Q100).Za vzniklé komplikace...
28.04.2015
Koncern Pražská plynárenská, a. s., jako městská společnost, jde příkladem v dodržování etického jednání....
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...
Projekt „Karlínské filmové léto“ pořádá Český rozhlas Regina ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 tradičně...
Dlouholetá tradiční  spolupráce se netýká jen samotného  Žižkovského divadla Járy Cimrmana, ale dále i  ...
Pražská plynárenská je jedním z partnerů  již 22. ročník mezinárodních atletických závodů „Memoriál Josefa...
Pražská plynárenská se stala jedním z partnerů  rodinného dne pořádaného DDM hlavního města Prahy 7.6.2015  v...
27.05.2015
Pražská plynárenská, druhý největší tuzemský dodavatel zemního plynu, prošla za poslední rok poměrně...
17.05.2015
Rozhovor s Pavlem Janečkem, předsedou představenstva Pražské plynárenské, a.s. TV archiv
15.05.2015
Předseda představenstva Pavel Janeček řekl:
13.05.2015
Představují se jako obchodní zástupci, na vizitkách mívají označení ještě honosnější.