Bez kapacitní složky ceny - plyn

Informace o produktu a podmínky jeho čerpání :

 • PP se zavazuje poskytnout zákazníkovi slevu z ceny za ostatní služby dodávky plynu, a to za podmínky uzavření příslušného dodatku ke smlouvě a  podmínek v něm uvedených.  
 • Cena za plyn je stanovena v ceníku PP s tím, že pro období dvou let PP poskytne zákazníkovi slevu z této ceny tak, že cena za plyn nebude obsahovat kapacitní složku ceny.
 • Doba trvání slevy začíná běžet ode dne podpisu příslušného dodatku ke smlouvě. V případě, že PP dosud dodávku zemního plynu do odběrného místa zákazníka na základě smlouvy nezahájila, doba trvání slevy počíná ode dne zahájení dodávky zemního plynu do odběrného místa zákazníka.
 • PP slevu poskytne za předpokladu, že zákazník kategorie Domácnost bude mít skutečnou roční spotřebu vyšší než 63 MWh/rok.
 • PP v době trvání slevy Zákazníkovi slevu neposkytne
  • a) za období do prvního ročního vyúčtování uplynulého fakturačního období, pokud dojde k ukončení platnosti Smlouvy před prvním vyúčtováním,
  • b) za období po prvním vyúčtování, pokud dojde k ukončení platnosti Smlouvy po prvním vyúčtování.
 • Dodatek k tomuto produktu nelze uzavřít se zákazníkem, který již k příslušné smlouvě čerpá jiný cenový produkt (např. Sleva pro seniory a držitele průkazu ZTP/P, Sleva pro rodiny s malými dětmi atd.).  
   
 • Zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné neuhrazené pohledávky v době podpisu dodatku. Veškeré údaje, které zákazník uvede v souvislosti se splněním podmínek pro čerpání produktu, musí být správné a pravdivé. Pokud se tyto údaje ukáží jako nepravdivé, a tím uvede Obchodníka v omyl, je schválení a potvrzení slevy ze strany Obchodníka ve smyslu § 49a) obč. zákoníku neplatné a v platnosti zůstává dosavadní cena.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

Všechny kontakty
18.09.2017
Dne 15.9.2017 proběhlo losování výherců naší soutěže se Zákaznickou kartou, která probíhala v termínu od 1....
12.09.2017
Vážení zákazníci, ve dnech 11.9. až 15.9.2017 je naše mobilní kancelář z technických důvodu mimo provoz....
12.09.2017
V poslední době se množí případy, kdy jsou naši odběratelé oslovováni „podomními prodejci“ (byť podomní...
11.09.2017
V pátek 15. září tomu bude 170 let, co byla uvedena roku 1847 do provozu první pražská plynárna v Karlíně.
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.